Ministerija, remdamasi Užsienio reikalų ministerijos (URM) pateikta informacija, praneša apie šiuo metu skirtingose ES šalyse taikomus ribojimus Lietuvos piliečiams. Detalesnę informaciją galite rasti URM konsulinės informacijos tinklalapyje keliauk.urm.lt.

Latvija

Atvykus iš Lietuvos privaloma 10 dienų izoliacija, išskyrus šiuos atvejus:

kasdien kertantiems sieną darbo reikalais, kai tas būtina darbo ir pareigų atlikimui;
kasdien vykstantiems dėl vaiko priežiūros ir formaliojo ikimokyklinio ugdymo paslaugų gavimo;
kasdien vykstant į formaliojo ugdymo įstaigas, mokymo programas meno ir kultūros srityje;
kasdien lydintiems nepilnametį asmenį ar specialiųjų poreikių turintį pilnametį į šias ugdymo įstaigas;
vykstantiems tranzitu ir atvežant / išvežant keleivį, atvykusį į Latvijos oro uostus, uostus ir stotis;
atvykstantiems prižiūrėti artimųjų;
atvykstantiems organizuoti ar dalyvauti laidotuvėse.

Šiais atvejais atvykus į Latviją privaloma turėti ne anksčiau kaip prieš 72 val. iki atvykimo atliktą testą ir gautą neigiamą rezultatą:

vykstantiems sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;
sportininkams ir sporto srities darbuotojams bei tarptautinių sporto organizacijų atstovams, atvykstantiems dalyvauti sporto renginiuose.

Estija

Atvykus iš Lietuvos privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus šiuos atvejus:

asmenims, atvykstantiems darbo, studijų, sveikatos paslaugų gavimo tikslais, taip pat atvykstant dėl šeimyninių priežasčių;
diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojams bei jų šeimų nariams;
tarptautinio karinio bendradarbiavimo tikslais atvykstantiems užsieniečiams;
oficialių delegacijų nariams, atvykstantiems į Estiją valstybės institucijų ar savivaldybių kvietimu;
asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems prekių ir žaliavų pervežime, įskaitant jų pakrovimą / iškrovimą;
asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems tarptautiniame krovinių ir keleivių pervežime, įskaitant tarptautinio transporto priemonių ekipažus, jų aptarnaujantį personalą, remonto ir techninės priežiūros darbus atliekančius asmenis;
asmenims, atvykstantiems teikti sveikatos priežiūros ar kitas paslaugas, būtinas krizinės situacijos metu;
asmenims, atvykstantiems aptarnaujanti turistų grupes ir tiesiogiai dalyvaujantiems teikiant keleivinio transporto paslaugas;
asmenims, atvykstantiems užtikrinti gyvybiškai svarbių paslaugų tęstinumą;
tranzitu per Estiją vykstantiems asmenims;
sportininkams ir sporto komandų nariams, atvykstantiems į Estiją dalyvauti tarptautinėse varžybose ar tiesiogiai susijusiems su jų organizavimu, turintiems neigiamą COVID-19 testo, atlikto prieš atvykstant į šalį, rezultatą.

Numatyta galimybė sutrumpinti privalomą 14 d. izoliacijos laikotarpį, atliekant 2 testus:

pirmą testą atvykstantys oro ar jūrų transportu gali pasidaryti iškart testavimo punktuose Talino oro uoste arba jūrų uoste (A ir D terminaluose), atvykstantys antžeminiu transportu – užsiregistravus iš anksto „karštoje linijoje“: jei pirmo testo rezultatas neigiamas, asmuo turi 7 dienas likti ribotoje izoliacijoje, kurios metu gali vykti į darbą, parduotuvę, tačiau turi vengti nebūtinų kontaktų ir laikytis socialinės distancijos;
ne anksčiau kaip po 7 dienų po pirmo testo asmuo gali pasidaryti antrą testą – jei testas neigiamas, leidžiama baigti izoliaciją.

Užsieniečiams testas kainuoja 67 eurus. Jei testai neatliekami, taikomas 14 dienų izoliacijos laikotarpis.

Norvegija

Lietuva įtraukta į paveiktų šalių sąrašą, todėl atvykstantiems iš Lietuvos taikomas 10 dienų privalomas izoliavimasis.
Testavimas atvykus į šalį nėra būtinas, testuotis rekomenduojama tik jaučiant koronaviruso infekcijai būdingus simptomus.

Suomija

Atvykstantiesiems iš Lietuvos yra taikoma pasienio patikra, t. y. į šalį įleidžiama įrodžius atvykimo būtinybę: darbas, komandiruotė, priežastys, susijusios su šeima, studijos, tranzitas, kitos būtino atvykimo priežastys.
Atvykstantiesiems rekomenduojamas 14 dienų savanoriškas izoliavimasis, jei pasienyje konkrečiais atvejais nėra nurodomas privalomas izoliavimasis.

Islandija

Atvykusiesiems iš Lietuvos taikomas 14 dienų privalomas izoliavimasis.
Izoliavimosi terminas gali būti trumpinamas, jei asmuo (savo sąskaita) atvykęs atlieka pirmą testą ir, praėjus 5 dienoms po pirmo testo, atlieka antrą testą, abiem atvejais turi b8ti gautas neigiamas atsakymas.

Airija

1) Atvykusiems iš Lietuvos taikomas reikalavimas 14 dienų apriboti savo judėjimą (švelnesni reikalavimai nei izoliavimasis). Reikalavimo pateikti neigiamą COVID-19 testą kertant sieną ar pasidaryti testą atvykus į šalį nėra.

Vokietija

Ribojimai taikomi atvykstantiems iš Lietuvos Šiaulių regiono ir Kauno rajono:

Privaloma:
arba izoliuotis 14 dienų – izoliavimosi tvarką nustato atskiros Vokietijos žemės;
arba atvykęs asmuo gali iškart, pvz., oro uoste, pasidaryti testą (nemokamai), pasakęs, kad per paskutines 14 dienų buvo „rizikos regione“. Jei rezultatas neigiamas, toliau izoliuotis nereikia;
jei asmuo atsiveža neigiamą testo rezultatą, atliktą ne anksčiau kaip 48 val. iki atvykimo, izoliuotis nereikia.

Pastaba. Rodiklis, pagal kurį regionas/šalis priskiriamas prie „rizikos regiono“, yra 50 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 7 dienas.

Vengrija

Užsieniečiai į šalį neįleidžiami, išskyrus šiuos atvejus:

turintys leidimus gyventi;
Vengrijos piliečių šeimos nariai;
krovinius gabenančių vilkikų vairuotojai;
asmenys, ketinantys dalyvauti šeimos šventėse (santuoka, krikštynos, laidotuvės);
atvykstantys į verslo susitikimus / renginius;
asmenys, atvykstantys sutarto vizito pas gydytojus;
teismo posėdžiuose dalyvaujantys asmenys;
studentai;
sportininkai.

Atvykus į šalį privaloma 10 dienų izoliacija, kuri gali būti užbaigta, jeigu 5 dienų laikotarpyje ir ne anksčiau kaip kas 48 val. bus atlikti du testai ir jų rezultatai bus neigiami.

Kipras

Nuo spalio 9 d. Lietuva patenka į šalių B sąrašą, tai reiškia, kad atvykusieji iš B sąrašo šalių turi pateikti testo, atlikto ne anksčiau kaip 72 val. iki išvykimo, neigiamą atsakymą.