Prognozuojama, kad spalio 5-6 dienomis ir toliau vyraus vidutiniškai palankios meteorologinės sąlygos teršalų sklaidai, tad tikėtina, jog artimiausiomis dienomis oro užterštumo lygis šalies miestuose neviršys ribinių verčių.

Kaip praneša Aplinkos apsaugos agentūra, kietųjų dalelių koncentracija spalio 1-3 dienomis dėl teršalų pernašos iš pietryčių buvo pavojingai padidėjusi ir visuose šalies miestuose viršijo paros ribinę vertę (50 µg/m³) iki 3 kartų.

Šeštadienį po pietų palijus, teršalų koncentracija ėmė mažėti, nešvari oro masė pasitraukė į rytus. Oro kokybė sekmadienį visoje Lietuvoje jau buvo gera – nefiksuotas nė vienas KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejis.

Kaip teigiama Aplinkos apsaugos agentūros pranešime, pagrindinės fiksuoto kietųjų dalelių aplinkos ore padidėjimo priežastys – šalyje vyravusios nepalankios teršalų sklaidymuisi meteorologinės sąlygos (sausi orai, nestiprus vėjas), vietinių šaltinių – transporto, pakeltosios taršos įtaka oro kokybei bei atneštiniai teršalai iš kaimyninių šalių. Vyravus pietryčių, rytų krypties oro srautams į Lietuvą atkeliavo teršalai iš Pietvakarių Rusijos, Pietryčių Ukrainos, kur, remiantis palydovine informacija, buvo fiksuojama daug miškų gaisrų.