Taiki revoliucija VFR, kuri galiausiai lėmė Vokietijos susivienijimą, vyko beveik tuo pat metu, kaip daug dėmesio sulaukę įvykiai trijose Baltijos valstybėse: čia 1989 m. kaip kovos už Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę simbolis nusidriekė ilgiausia žmonių grandinė istorijoje. Socialistiniam Rytų blokui priklausiusios Rytų Europos šalys tapo nepriklausomomis demokratinėmis valstybėmis. Daugiau nei keturiems dešimtmečiams suskaldyta Europa ir vėl susijungė.

Vokietijos susivienijimas buvo įmanomas tik europiečių solidarumo dėka. Tai, kad NATO priešakinių pajėgų bataliono Vokietijos kontingentas 30-ąjį Vokietijos susivienijimo jubiliejų švęs vienoje iš Baltijos valstybių - Lietuvoje - iš istorinės perspektyvos turi didelę simbolinę reikšmę. Vokietijos kontingentas šią ypatingą šventę minės kartu su NATO sąjungininkėmis Lietuvoje Belgija, Prancūzija, Islandija, Liuksemburgu, Nyderlandais, Norvegija ir Čekija. Vyks iškilminga rikiuotė su kviestiniais svečiais.
Nuo 2017 m. pradžios Rukloje dislokuotai NATO priešakinių pajėgų bataliono grupei vadovauja Vokietija.

Šiuo metu NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupės pagrindą sudaro Vokietijos kariai, joje taip pat tarnauja liepą prie jos prisijungę Prancūzijos kariai, karius yra skyrę Nyderlandai, Norvegija, Čekijos Respublika, Belgija, Islandija ir Liuksemburgas. Kovinė grupė yra sudėtinė Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, kuriai vadovauja brigados vadas plk. Mindaugas Petkevičius, dalis.

NATO priešakinių pajėgų dislokavimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje buvo istorinis sprendimas, kurį NATO šalių viršūnių vadovai priėmė 2016 m. liepą – nuo 2017 m. sustiprinti sąjungininkų buvimą dislokuojant po NATO priešakinių pajėgų bataliono dydžio kovines grupes. Šios pajėgos – tai pirmiausia atsakas į Rusijos agresyvius karinius veiksmus Ukrainoje, taip pat Rusijos karinio potencialo didinimą ir karinės galios demonstravimą regione. NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė užtikrina aukštą parengties ir sąveikumo lygį.