Pravieniškių pataisos namų, Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos šią savaitę nutarė kreiptis net į šalies prezidentą Gitaną Nausėdą.

„Kreiptis į Jus paskatino ne tik pastarųjų metų įvykiai ir Kalėjimų departamento bei Teisingumo ministerijos abejingumas, – rašoma šalies vadovui išsiųstame rašte. – Šių institucijų vadovybė ne tik ignoruoja pataisos namuose dirbančių pareigūnų, profsąjungos apeliacijas, bet ir demonstruoja visišką abejingumą, atsainiai stebėdama žiniasklaidoje aprašomus faktus, visiškai nereaguodama į kritiką.“

Pasak profsąjungų, Pravieniškių pataisos namų direktorius Dainius Sušinskas esą nutarė atsikratyti Resocializacijos skyrių viršininkais, nes šie „nepritaria abejotiniems ir neskaidriems administracijos sprendimams“.

Šiuo metu inicijuojamos Resocializacijos skyrių reformos esmė – tris skyrius sujungti į vieną. „Ir leisti kilnoti darbuotojus iš vieno padalinio į kitą, tam prieštaravo profsąjunga, kurios argumentai anksčiau buvo pripažinti teisingais, dėl to reforma buvo sustabdyta, bet dabar sumąnumas vėl atgaivintas ir stumiamas buldozeriu“, – nurodomi Profsąjungos pirmininko Algimanto Laukaičio pasirašytame laiške G. Nausėdai.

„Susidaro įspūdis, kad Pravieniškių pataisos namų administracija nėra įsigilinusi į Resocializacijos skyriaus pareigūnų darbą – juk mes dirbame su skirtingtų kategorijų nuteistaisiais“, – nurodoma kreipimęsi.

„Prieš porą savaičių Pravieniškėse jau antrą kartą „per klaidą“ paleido nuteistąjį, tačiau departamentas net nepradėjo tyrimo dėl šio fakto, pareigūnai kreipiasi į teismus dėl D. Sušinsko savivalės, skundžiasi ministrui, Kalėjimų departamentui, tačiau niekas nė krust“, – teigiama kreipimęsi į šalies vadovą. Ir priduriama, kad prieš metus, kai iš Kybartų pataisos namų neteisėtai buvo paleistas kolumbietis, įstaigos vadovas ne tik neteko darbo, bet ir buvo nuteistas.

Departamentas: neatsakinga, nekonstruktyvu ir negarbinga

Reaguodamas į kilusį pareigūnų pasipiktinimą Kalėjimų departamentas išplatino viešą pranešimą.

„Pastaruoju metu viešojoje erdvėje sklando įvairių interpretacijų, pasisakymų dėl Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje vykdomos Resocializacijos skyrių reorganizacijos, – rašo departamentas. – Nepagrįsti ir tiesos neatitinkantys kaltinimai žeriami šios įstaigos vadovui D. Sušinskui. Kalėjimų departamento vadovybės nuomone, kelti intrigas ir sumaištį šiame procese, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki jo įgyvendinimo, yra neatsakinga, nekonstruktyvu ir negarbinga. Tik įsiklausydami, bendradarbiaudami, ieškodami bendrų siektinų tikslų sąlyčio taškų, galėsime ne tik sėkmingai įgyvendinti jau patvirtintų sprendimų įgyvendinimą, bet ir netrikdysime pataisos įstaigoje dirbančių pareigūnų darbo, lengviau priimsime būtinus pokyčius.“

Anot departamento, nuo lapkričio 1 d. trys Pravieniškių pataisos namų Resocializacijos skyriai bus sujungti į vieną.

„Reorganizacija vykdoma siekiant tobulinti resocializacijos (socialinės integracijos) procesą bausmių vykdymo sistemoje, – teigia departamento atstovai. – Pokyčių bus ir ateityje. Kalėjimų departamente sudaryta darbo grupė optimaliam resocializacijos modeliui sukurti. Jos veikloje dalyvauja skirtingų bausmių vykdymo sistemos įstaigų, mokslo ir kitų suinteresuotų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bendradarbiaujama su ekspertais.

Užtikriname, kad reorganizuojant resocializacijos procesą Pravieniškėse, darbuotojai nenukentės, visų jų darbo vietos išliks, o dabartiniams skyrių vadovams bus pasiūlytos kitos pareigos. Akcentuojame, kad šia reorganizacija yra siekiama ne tik taupyti ir racionaliai naudoti įstaigai skirtas lėšas, bet ir užtikrinti vieningo veiklos modelio taikymą resocializacijos procese, tobulinti proceso vadybą bei žmogiškųjų resursų valdymą. Visiems specialistams dirbant viename skyriuje bus lengviau dalintis informacija ir patirtimi, priimti sprendimus, spręsti įvairius tarnybos metu kylančius klausimus, bendrai taikyti pažangiausius veiklos metodus ir gerąją praktiką.“

Pakvietė bendradarbiauti

Kalėjimų departamento vadovybė pakvietė pareigūnus ir jiems atstovaujančias profesines sąjungas konstruktyviai bendradarbiauti: „Siauras asmeninių interesų tenkinimas, prisidengiant naryste profesinėje sąjungoje, yra ne tik nekonstruktyvus, bet ir negarbingas. Tik bendradarbiaudami, įsiklausydami vieni į kitų nuomones ir gerbdami vieni kitus, pasieksime geriausių rezultatų.
Kartu siekti tikslo visada lengviau.“

Savo poziciją išsakė ir Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas: apie tai, jog ketinama sujungti tris Pravieniškių pataisos namų skyrius į vieną, kalbėta jau gerokai anksčiau, tai nebuvo vienasmenis pataisos namų direktoriaus sprendimas. Šis klausimas išnagrinėtas darbo grupėje, kuri analizavo esamą situaciją ir vertino pokyčių naudą, o sprendimas įvykdyti sujungimą priimtas ir pasirašytas Kalėjimų departamento direktoriaus.

Foto: Kalėjimų departamento nuotr.

„Reikia pripažinti, kad visos struktūros ieško būdų, kaip sumažinti valdantį aparatą, taip taupant lėšas ir ieškant kitokių įstaigos vadybos būdų, taip yra ir policijoje, ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje ir kt. valstybinėse institucijose. Ne išimtis ir Pravieniškių pataisos namai“, – sakė K. Pauliukas.

Profesinės sąjungos pirmininkas teigė, jog Resocializacijos skyrių sujungimo klausimas, juolab, kad buvo išdiskutuotas, o jo metu nenukentės darbuotojai, jų darbo vietos išliks, išskyrus vadovų, kuriems taip pat įstaiga turėtų pasiūlyti kitą darbo vietą, didesnių rūpesčių nekėlė.

Todėl jis stebisi, kad likus kiek daugiau nei mėnesiui, imtos regzti intrigos.

„Esame pareigūnai, todėl mūsų visų tarnybose pasitaiko perkėlimų, paskyrimų atlikti kitas nei įprasta funkcijas ir pan., todėl skundai, jog sujungiamo skyriaus darbuotojai turės daugiau užduočių arba jas turės atlikti kituose nei buvo įpratę skyriuose, atrodo keistai“, – sakė K. Pauliukas.

Ar tikrai aktualiausias klausimas, kai trūksta rašiklių

Jo nuomone, kalbos ir intrigos dėl sujungimo šiuo metu sukelia nereikalingas įtampas, trikdo darbą ir darbuotojus.

Anot šios profsąjungos pirmininko, Resocializacijos skyrių sujungimas darbuotojams, jų pareigoms ir darbui Pravieniškių pataisos namuose įtakos neturės, priešingai, galima įžvelgti teigiamos naudos, jog dirbdami kaip vieno skyriaus darbuotojai, turės galimybę dar daugiau pasidalinti žiniomis, ieškoti bendrų sprendimų sudėtingose situacijose, o vadyba bus paprastesnė ir aiškesnė, turint vieną, o ne tris vadovus.

„Ar šiuo metu tai pats aktualiausias klausimas? Yra tikrai svarbių problemų: uniformos, aprūpinimas kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kitų metų lėšų perspektyvų klausimas, kelionpinigių mokėjimas, – tai klausimai, aktualūs daugumai pareigūnų. Dirbtinai sukuriamos ar įsivaizduojamos problemos, intrigos, vietoj diskusijų prie apvalaus stalo nedaro garbės jų sumanytojams, ir neduoda jokios naudos kolektyvui“, – sakė K. Pauliukas.