Spalio 1 dieną nuotoliniu būdu suorganizuotas Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kuriame svarstytos Radviliškio rajono savivaldybėje taikytinos Covid-19 ligos prevencijos priemonės.

‼️ Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-02 įsakymu Nr. A-1232 „Dėl masinių renginių, darbo ugdymo įstaigose, neformaliojo švietimo vykdymo ir kitos veiklos“ priimti sprendimai:

Iki 2020 m. spalio 16 d. imtinai:
• atšaukti ar vėlesniam laikui atidėti visus planuotus masinius renginius Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, visoms savivaldybės įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, organizuojantiems masinius renginius (patalpose ir lauke).
Radviliškio rajone bendrojo ugdymo įstaigoms ugdymo procesą 5–10 klasėms ir I–IV gimnazinėms klasėms organizuoti nuotoliniu būdu.
• sustabdyti veiklą žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo dienos centruose, vaikų dienos užimtumo centruose.
• neformalųjį ugdymą tiek ugdymo įstaigose, tiek kitose įstaigose, kurios organizuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimus, organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus Radviliškio muzikos mokyklą. Jei neformaliojo ugdymo vykdytojams nėra galimybės veiklos vykdyti nuotoliniu būdu, neformaliojo ugdymo nevykdyti.

Nuo 2020 m. spalio 12 d. Radviliškio muzikos mokykloje leista vykdyti individualius užsiėmimus (mokytojas ir mokinys), bet neorganizuoti grupinių užsiėmimų, juos vykdyti nuotoliniu būdu, o Radviliškio muzikos mokyklos direktorius iki 2020 m. spalio 9 d. įpareigotas parengti individualių užsiėmimų tvarkaraščius, numatyti pertraukas dezinfekcijai, patalpų vėdinimui, užtikrinti tinkamą mokinių srautų judėjimą, laikytis visų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

Rekomenduojama iki 2020 m. spalio 16 d. imtinai:

• fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems kolektyvines sporto treniruotes, stabdyti veiklą arba ją vykdyti nuotoliniu būdu.
• Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriui pakoreguoti ir suderinti nacionalinio lygmens vaikų čempionatų varžybų, kuriose dalyvauja Radviliškio rajono savivaldybės mokiniai, tvarkaraščius ir nukelti varžybas vėlesniam laikui. Jei to neįmanoma padaryti, užtikrinti mokinių, dalyvaujančių nacionalinio lygmens čempionatuose, saugumą (įsitikinti, kad į varžybas vyksta COVID-19 ligos simptomų neturintys ir kontakto su sergančiaisiais COVID-19 liga ar besiizoliuojančiaisiais neturėję mokiniai; vykstant į varžybas, laikytis COVID-19 ligos prevencijos priemonių).

Primename, kad rekomenduojama Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms bei įmonėms, tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms, jei tai įmanoma, veiklą vykdyti nuotoliniu būdu ir gyventojus aptarnauti nuotoliniu būdu.

Atsižvelgdami į sudėtingą ir vis besikeičiančią epidemiologinę situaciją rajone, raginame gyventojus laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 viruso plitimo grėsmės prevencija.
‼️Prašome gyventojų apriboti socialinius kontaktus, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes.

‼️ Susilaikykite nuo nebūtinų kelionių tiek į, tiek iš Radviliškio rajono. Tinkamai dėvėkite kaukes, plaukite rankas, laikykitės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, laikykitės didesnio nei įprasta socialinio atstumo. Būkite atsakingi patys už savo ir artimųjų sveikatą.

Pasak posėdyje dalyvavusios Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento vyresniosios patarėjos, laikinai vykdančios Šiaulių departamento direktoriaus funkcijas, direktorės Simonos Abromavičienės, epidemiologinė situacija Radviliškio rajono savivaldybėje nėra labai gera: susirgimų skaičius kasdien auga, daugėja susirgimų atvejų. Rugsėjo 30 d. fiksuoti 156 COVID-19 ligos atvejai, Radviliškio rajono savivaldybė yra įtraukta į didelės rizikos savivaldybių sąrašą, sergamumo rodiklis yra 308,6 atvejo 100 tūkst.
gyventojų, jis vis didėja. Rugsėjo 15–26 d. šeši Radviliškio rajono gyventojai, kuriems nustatyta COVID-19 liga, hospitalizuoti Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, vieno paciento būklė yra labai sudėtinga. Pasak jos, Radviliškyje užfiksuotas naujas COVID-19 židinys – siuvimo įmonėje „Danijus“ nustatyti trys susirgimų atvejai, įmonės veikla nutraukta, židinį tiria epidemiologai.