„Šiandien Klaipėdos miesto oro kokybės matavimo stotelės (taip pat ir beveik visoje Lietuvoje) fiksuoja labai aukštą kietųjų dalelių paros normos viršijimą. Kietųjų dalelių ore paros norma yra 50 μg/m3, tačiau Šilutės plente esančioje stotelėje šiuo metu fiksuojama 176,11 μg/m3 koncentracija, o senamiestyje esanti stotelė fiksuoja 125,76 μg/m3 koncentraciją“, – rašoma pranešime.

Nusistovėjus sausiems, ramiems orams, oro užterštumas mieste auga, teršalai kaupiasi priežemio ore. Dalis teršalų pietų, pietryčių krypties oro masių pernašos atnešama ir iš kitų Europos regionų. Šiandien didžiausios teršalų koncentracijos taip pat tikėtinos prie intensyvaus eismo gatvių, tose miesto vietose, kur atliekami statybos, kelių remonto darbai.

Esant padidėjusiai oro taršai kietosiomis dalelėmis nerekomenduojama: vaikų vesti į lauką, būnant patalpose neatidarinėti langų, riboti buvimo atvirame ore laiką, neužsiimti aktyvia fizine veikla, vaikščioti atokiau nuo intensyvaus eismo miesto gatvių, o pajutus sveikatos sutrikimus kreiptis į gydymo įstaigą.