Savo sveikinime prezidentas pabrėžė, kad kitais metais sukanka 30 metų nuo Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo, ir išreiškė lūkestį, kad valstybių dvišalis dialogas ir bendradarbiavimas tarptautinėse organizacijose bus plėtojami remiantis abipuse pagarba ir demokratinėmis vertybėmis.

Šalies vadovas, kaip skelbiama Prezidentūros pranešime, palinkėjo skatinti abipusiškai naudingus ir lygiaverčius politinius, ekonominius, prekybinius, kultūrinius santykius ir žmonių tarpusavio ryšius.