Nacionalinis susivienijimas

Septintuoju numeriu partijų sąraše pažymėta partija Nacionalinis susivienijimas. Jos rinkiminės programos santraukoje teigiama, kad Lietuva tapo sparčiausiai nykstančia šalimi pasaulyje.

„Šalies valdžia tarnauja ne savo krašto piliečiams, bet vykdo svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja gyvybiniams gyventojų interesams. Mūsų šūkis – Pakelk galvą, lietuvi – atsiimk valstybę! yra kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą teisę patiems spręsti savo likimą ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime esminių permainų, kad Lietuva taptų visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe“, – žada ši politinė jėga.

Nacionalinis susivienijimas nurodo ir pagrindinius savo siekius. Tarp jų ir rinkimų pertvarka, kuris, anot partijos yra kelias demokratijos ir piliečių valdymo link.

Taip pat siekis panaikinti „vietos karaliukų valdžią“ – visa savivaldos valdžia – orių ir laisvų žmonių bendruomenėms.

Bus siekiama atkurti Tautos suverenitetą – „panaikinti virš piliečių renkamos valdžios iškilusį ir niekam neatskaitingą Konstitucinį Teismą“.

Nacionalinis susivienijimas teismus visuomenei norėtų atverti per tarėjų ir prisiekusiųjų institucijas, bei realią visų piliečių lygybę įstatymui.

Taip pat norima panaikinti vaikus atiminėjančias tarnybas, o vietoje jų sukurti teisingai veikiantį vietos tarnybų tinklą.

Būtų stabdomas ir viešųjų lėšų grobstymas – „sąžininga atlyginimų sistema, parazituojančių biudžetinių įstaigų panaikinimas, senaties stambiai korupcijai netaikymas“.

Kaip vieną iš esminių siekių Nacionalinis susivienijimas nurodo kaimų gaivinimą – „skirstant lėšas pirmenybė ne stambiesiems žemvaldžiams, o šeimos ūkiams ir kaimo bendruomenėms“.

VRK leidinyje ši politinė jėga nurodo, kad žalia šviesa būtų degama „tik Lietuvos ūkiui naudingoms ir gyventojų interesams nekenkiančioms užsienio kapitalo investicijoms“.

Taip pat būtų panaikinama privaloma antrąją pensijų kaupimo pakopą – „Sodros“ pinigai ne užsienio bankams, o Lietuvos pensininkams.

Nacionalinis susivienijimas nurodo, kad turėtų būti užkardyti menkai integruotų ir nelojalių piliečių ugdymas – „mokytojo autoriteto atkūrimas ir mokymas tik valstybine kalba visose mokyklose“.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

Aštuntuoju numeriu partijų sąraše įrašyta Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA–KŠS). VRK leidinyje ši politinė jėga nurodo, kad jos veiklos pagrindas yra krikščioniškos vertybės.

„Kadangi visi žmonės yra Dievo vaikai ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepaisant tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima. Palaikome tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes“, – rašoma VRK leidinyje.

LLRA–KŠS savo rinkiminės programos santraukoje pabrėžia, kad politinę ir visuomeninę veiklą visų pirma vertina kaip „sąžiningą ir atsakingą tarnavimą kitam žmogui ir valstybei“.

„Mūsų tikslas – įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę. Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas tenkinant visuomenės poreikius reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą“, – žada ši jėga.

Norint užtikrinti šias nuostatas būtų siekiama šių pokyčių: mokesčių solidarumo principo, kai turtingesnis moka daugiau, o gaunantiems MMA mokėtų tik po 1 eurų. Taip pat bankų, prekybos tinklų apmokestinimo, didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai ir vaiko globai.

Būtų keičiami mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modeliai. Seimo narių skaičius mažinamas iki 101.

Zbignevas Jedinskis

Žadama užtikrinti „šeimų ir kiekvieno žmogaus gerovę“. Tai būtų daroma šiais pokyčiais: 120 eurų išmoka kiekvienam vaikui, dar plečiamos šeimos kortelių lengvatos ir paslaugos.

Pridėtinės vertės mokestis maistui būtų mažinamas iki 5 procentų, pensijos būtų didesnės 50 procentų, taip pat kiekvienais metais mokamos 13–osios pensijos.

LLRA–KŠS žada nemokamus vaistus 70 metų sulaukusiems ir vyresniems žmonėms, būtų didinami atlyginimai ir socialinės garantijos.

Minimalus atlygis būtų didinamas iki 1000 eurų.

„Ginsime viešąjį interesą, esame pensininkų, dirbančių, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje“, – partijos programos santraukoje rašo LLRA–KŠS.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Devintuoju numeriu partijų sąraše yra pažymėta Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP).

Ši politinė jėga primena, kad niekada nevengė valdžios atsakomybės.

„LSDDP, siekdama ne žodžiais, o darbais kurti Lietuvos žmonių gerovę, užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą, nevengė valdžios atsakomybės. Todėl šiandien kartu su valdančiosios koalicijos partneriais dalijasi bendrais pasiekimais ir sudėtingomis problemomis“, – rašo LSDDP atstovai VRK leidinyje.

Ši politinė jėga pabrėžia, kad jų tikslas yra gerovės valstybė: solidari ir laiminga Lietuva.

LSDDP šį tikslą žada pasiekti įvykdę socialinės paramos pertvarką, didinant valstybės remiamas pajamas. Minimali mėnesinė alga, anot šios partijos atstovų, turėtų būti 1000 eurų ir turėtų būti neapmokestinamas valstybės pajamomis.

Vidutinis darbo užmokestis (VDU) turėtų siekti 2 000 eurų, o vidutinė senatvės pensija – 60 proc. VDU.

Išmoka vaikams turėtų būti didinama iki 150 eurų, nustatomas 9 procentų PVM maistui.

LSDDP žada kokybišką švietimą, nemokamas bakalauro ir magistro studijas, o kultūros darbuotojams algos pasieks VDU.

Gediminas Kirkilas, Linas Antanas Linkevičius
Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Ši partija taip pat nurodo, kad sveikatos apsauga bus prieinama. Taip pat, būtų vykdomas ekonomikos ir verslo skaitmeninimas, naujos technologijos ir investicijos, o skaitmeniniai įgūdžiai stiprinami.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija žada siekti inovatyvaus, konkurencingo ir tvaraus, stabilių pajamų žemės ūkio. Taip pat būtų siekiama aukštų standartų aplinkosauginiam reglamentavimui. Būtų užtikrinamas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus, griežta ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir sveikatai kontrolė.

„Efektyvus ir skaidrus gerovės valstybės valdymas ir teisingumo įgyvendinimas“, – žadama šios politinės jėgos programoje.

LSDDP užsienio ir saugumo politikos prioritetais laiko „Lietuvos įtakos stiprinimą ES, aktyvų dalyvavimą NATO ir konstruktyvius santykius su kaimynais“.

Politinių partijų rinkiminės programų santraukos buvo išspausdintos specialiame Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) leidinyje.

Delfi primena, kad Seimo rinkimų pirmasis turas vyks spalio 11 dieną, išankstinis balsavimas prasidės nuo spalio 5 dienos.

Pirmą programų dalį galite perskaityti čia.