„Apgailestauju, kad ne vienerius metus trukęs centro tyrimas visuomenėje sukėlė neadekvačių, nepamatuotų vertinimų, todėl nauja centro vadovybė nutarė šį tyrimą išimti iš savo svetainės“, – per spaudos konferenciją Seime ketvirtadienį paskelbė LGGRTC vadovas Adas Jakubauskas.

„Jis ten buvo trejetą metų, tad buvo pakankamai laiko susipažinti, o pats KGB dokumentas prieinamas visiems Ypatingajame archyve“, – teigė vasarą paskirtas naujasis LGGRTC direktorius A. Jakubauskas.

Po spaudos konferencijos jis BNS patvirtino, kad iš svetainės www.kgbveikla.lt bus išimtas KGB asmens bylų registracijos žurnalas.

„Mes išimsim žurnalą. Kadangi tai žurnalas, kuris sudarytas sovietų saugumo, yra pasiekiamas Ypatingajame archyve, jį kiekvienas galės nueiti, pasklaidyti“, – sakė A. Jakubauskas.

LGGRTC sovietų saugumo verbuotų asmenų sąrašą pradėjo skelbti 2012 metų pabaigoje, o baigė 2018 metais. Jame išanalizuoti 1669 asmenų duomenys.

LGGRTC pažymėjo, kad registracijos žurnalas turi būti vertinamas kritiškai: visi į sąrašą įrašyti agentai buvo verbuojami KGB arba kitų sovietų saugumo padalinių, tačiau ne visi su sovietiniu saugumu norėjo bendradarbiauti, be to, ne visų agentų darbas vertintinas vienodai.

LGGRTC yra pažymėjęs, kad žurnalas nėra slaptas dokumentas, jis laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve. Pagal Liustracijos įstatymo nuostatas, neskelbiami tik prisipažinę asmenys, jų žurnale yra 22.

Skelbiant bylas, rezonanso sulaukė duomenys, kad sovietų okupacijos metais užverbuoti dirbti KGB agentais buvo aktorius Donatas Banionis ir dirigentas Saulius Sondeckis. Žurnalo pabaigoje įrašytas ir dvasininkas Vincas Sladkevičius, tačiau jo įrašymo aplinkybės pabaigoje lieka neaiškios. Kiti dokumentai rodo, kad V. Sladkevičius verbuotas 1958 metais, tačiau nebendradarbiavo, nes agento darbo byla neužvesta, ir po metų iš agentūrinio tinklo išbrauktas bei ištremtas į Nemunėlio Radviliškį.

Remiantis išlikusia KGB dokumentine medžiaga daroma prielaida, kad 1940–1991 metais Lietuvoje su KGB slapta bendradarbiavo apie 118 tūkst. asmenų.