„Mūsų Specialiųjų operacijų pajėgos yra gerai pasiruošę, veikia suderintai su sąjungininkais ir kitomis Lietuvos kariuomenės pajėgomis, taip pat ir su šalies vidaus reikalų sistemos tarnybomis. Tai patikima ir greita jėga, kurios panaudojimas šalies gynybai turi labai didelę reikšmę“, – teigė Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys.

„Liepsnojantis kalavijas“ visada pasižymi veiksmų, kurie aktualūs tos dienos saugumo iššūkiams, treniravimu. Veikdami kartu su sąjungininkais turime galimybę dalintis patirtimi ir įsitikinti, kad kalbame ta pačia specialiųjų operacijų kalba. Taip pat svarbu, jog užtikrinama sąveika ne tik su kitomis Lietuvos kariuomenės pajėgomis, bet ir civilinėmis organizacijomis. Be to, pratybų metu turime unikalią galimybę testuoti ir integruoti naujausias technologijas bei taktikas. Tai yra vienas išskirtinių SOP bruožų,“ – teigė Lietuvos kariuomenės SOP vadas plk. Mindaugas Mažonas.

Didžiausiose Baltijos regione SOP pratybose taip pat dalyvauja ir visų Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšių vienetai, įskaitant Logistikos valdybą ir Karo policiją. Kartu treniruojasi užsienio partneriai iš Čekijos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Olandijos, Suomijos ir Švedijos.

„Atsparumas (angl. Resilience) gali būti pasiektas tik apjungus visas valstybės ir tautos pastangas. Pratybos „Liepsnojantis kalavijas 2020" tai puikiai įrodo. Mes dėkingi už galimybę dalintis šiomis naujovėmis ir mokytis naujų veiklos metodų. Tai unikali patirtis, matant Lietuvos kariuomenės pajėgas naudojant veiksmų priešo užnugaryje metodikas, besiruošiant plataus spektro atsakui į galimas krizes. Tokie pajėgumai stiprina visą NATO aljansą,“ – sako JAV SOP vadavietės Europoje vadas gen. mjr. David H. Tabor.

Pratybų metu su kariais glaudžiai bendradarbiauja ir kitos šalies institucijos: Valstybės saugumo departamentas, Lietuvos policija, Antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos šaulių sąjunga bei savivaldybės, kurių parama ir bendradarbiavimas yra ypač svarbūs siekiant priartinti pratybų scenarijų prie realių sąlygų.