Įstatymo projektu siūloma atsisakyti įspėjimo už žiaurų elgesį su gyvūnais kaip administracinės nuobaudos formos, taip pat numatyti atsakomybę asmenims, kurie nuslėpė informaciją apie žiaurų elgesį su gyvūnais ir aplaidžiai vykdė kontrolę.

Taip pat ketinama uždrausti lauko prekybą gyvūnais augintiniais.
Į veiksmų sąrašą, kuriems priskiriamas žiaurus elgesys su gyvūnais, siūloma įtraukti veterinarijos paslaugų teikėjo nepranešimą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) ar teisėsaugos institucijoms apie asmenis, piktybiškai pažeidžiančius gyvūnų gerovės reikalavimus.

Kaip žiaurų elgesį su gyvūnais ketinama traktuoti ir veisimą nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei reikalingos, su gyvūnų gerove susijusios informacijos nesuteikimą įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnams.

Be to, siūloma įteisinti pataisą, kad veisimo veiklai naudojami gyvūnai augintiniai privalėtų būti paženklinti mikroschema ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registro duomenų bazėje, o veisėjai kas pusmetį privalėtų teikti informaciją apie visus veisimui naudojamus bei išveistus gyvūnus.

Viešojoje erdvėje prieš kurį laiką pasirodė informacija bei nuotraukos iš nelegalių gyvūnų veislynų, kur matyti žiaurus elgesys su gyvūnais, primena ELTA.

Trečiadienį žemės ūkio ministras Andrius Palionis Eltai sakė, kad dėl susidariusios situacijos Žemės ūkio ministerija ketina atlikti tyrimą.