Šis apdovanojimas įsteigtas pagerbti iškilią Aleksandro Stulginskio asmenybę ir bus skiriamas už parlamentarizmo idėjos, demokratijos ir valstybingumo puoselėjimą.

Pagal projektą, pretendentais apdovanojimui gauti gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys, atitinkantys apdovanojimo skyrimo kriterijus.

Apdovanojimas negali būti skiriamas pareigas einantiems Lietuvos Respublikos prezidentui, Seimo ir Vyriausybės nariams, apdovanojimas negali būti skiriamas po mirties.

Apdovanojimo skyrimo kriterijus nustatys ir apdovanojamą asmenį išrinks Seimo patvirtinta Aleksandro Stulginskio žvaigždės kandidatų vertinimo komisija. Kiekvienais kalendoriniais metais būtų skiriami ne daugiau kaip du apdovanojimai.

Planuojama, kad iškilmingas renginys, kuriame įteikiamas apdovanojamas, vyks kiekvienais metais gegužės 15 d., kai 1920 m. Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė Lietuvos Respublika.

Apdovanojimą ir liudijimą įteiks Seimo pirmininkas arba jo paskirtas asmuo Lietuvos Respublikos Seime.

Siūlyti kandidatus apdovanojimui turės teisę Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, Seimo nariai.