Pagal Seimo narių registruotas pataisas, mokslas Karo akademijoje truktų ketverius metus, nuo devintos iki dvyliktos klasės: bendrasis ugdymas būtų organizuojamas mokykloje, o po pamokų vyktų užsiėmimai Karo akademijoje.

Kiekvienais metais pagal šį modelį į Akademiją būtų priimami mokytis 24 mokiniai ir su laiku joje iš viso mokytųsi 96 mokiniai – keturios klasės.

„Praktiškai tai yra kursantų rezervas ateičiai, kad jau žmonės ateitų šiek tiek pasirengę, turėdami bendrą nuovoką, kas tai yra. Čia iš Akademijos toks noras, jų pirminė iniciatyva“, – BNS sakė vienas iš projekto iniciatorių A. Gumuliauskas.

Pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisas, Karo akademija kartu su bendrojo ugdymo mokyklomis galėtų vykdyti mokinių neformaliojo švietimo, papildančio formalųjį švietimą, programas.

Bendrojo ugdymo mokykla ar mokyklos šiam projektui būtų atrenkamos pagal krašto apsaugos ministro patvirtintus mokinių pasiekimo ir pažangos kriterijus.

Mokinių priėmimo sąlygas mokytis pagal neformaliojo švietimo programas nustatytų Karo akademijos viršininkas kartu su formalųjį švietimą vykdančia mokykla.

Pagal pataisas, moksleiviai Karo akademijoje gautų maitinimą, jie būtų aprūpinami uniforma, gyvenamąja vieta.

Anot iniciatorių, šia programa būtų siekiama „ugdyti mokinių fizinį aktyvumą, strateginį mąstymą, tobulinti gebėjimus tapti visaverčiu ir aktyviu demokratinės visuomenės nariu, gilinti valstybės raidai įtaką turėjusias istorines žinias“.

Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo.