„Pagrindiniai trys atributai, kuriuos turėtų turėti kiekvienas rinkėjas su savimi rinkimų dieną, tai – medicininė veido kaukė, respiratorius, arba nosį ir burną dengianti apsaugos priemonė, taip pat žmogus turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašymo priemonę. Tai trys atributai, kuriuos kiekvienas rinkėjas su savimi turėtų turėti ir apie kurias turėtų pagalvoti prieš vykdamas balsuoti“, – teigė L. Matjošaitytė.

Anot jos, rinkėjams bus privaloma dezinfekuoti rankas prieš patenkant į balsavimo patalpas. Taip pat rinkėjai, laukdami eilėje už balsavimo patalpos, turės išlaikyti ne mažesnį nei metro atstumą.

„Jei rinkimų komisijos nariui kiltų klausimas, ar tai tikrai tas pats asmuo, jis gali paprašyti iki 10 sekundžių nusiimti kaukę. Gavęs rinkimų biuletenius eina į balsavimo kabiną ir savo rašymo priemone pažymi biuletenius. Jeigu neturi rašymo priemonės, jam bus suteikta daugkartinio naudojimo rašymo priemonė, kurios turėtų būti nuolat dezinfekuojamos“, – sakė ji.

Pasak VRK pirmininkės, turėtų atsirasti balsavimo vietose papildoma patalpa, jeigu kuriam asmeniui pasireikštų ūminiai kvėpavimo infekcijos simptomai. Rinkimų komisijos pirmininkas tuo metu rūpinasi, kad į balsavimo patalpą nebūtų įleidžiami rinkimų komisijų nariai ir stebėtojai, turintys akivaizdžių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.

„Ar tikrinsime rinkėjų temperatūrą? Tikrai netikrinsime temperatūros. Jeigu į balsavimo patalpą atvyks akivaizdžių kvėpavimo takų simptomų turintis asmuo, tokiu atveju bus paprašyta to asmens palaukti papildomoje patalpoje ir jam bus iškviesta greitoji medicininė pagalba ir asmuo nedalyvaus procese“, – teigė VRK pirmininkė.

VRK primena, kad rinkėjams, patenkantiems į rizikos grupę, rekomenduojama atvykti balsuoti į rinkimų apylinkes nuo 7 val. iki 9 val. ryto.

Į balsavimo patalpą rinkėjams rekomenduojama eiti po vieną, išskyrus artimus giminaičius, sutuoktinius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus. Nerekomenduojama į balsavimo vietas vestis ar lydėti asmenis, kurie toje balsavimo patalpoje nebalsuoja.

Rinkimų dieną neturėtų būti dalijami VRK leidžiami leidiniai. Balsavimo kabinose rinkėjams būtų iškabinami kandidatų sąrašai, kurių paviršiai turėtų būti reguliariai dezinfekuojami.

Taip pat balsavimo vietose turėtų būti iškabintos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos bei kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

Rinkimų komisijų nariams rekomenduojama rankas dezinfekuoti po kontakto su kiekvienu rinkėju, bet ne rečiau kaip kas 2 val. plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

Balsavimo patalpoje prie tarp skirtingų stalų sėdintys rinkimų komisijų nariai vienas nuo kito esant galimybei turi būti nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu.

„Tuo atveju, jeigu tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 centimetrų pločio ir 140 centimetrų aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad tarp rinkimų komisijų narių būtų išlaikytas ne mažesnis nei 1 metro atstumas. Rekomenduojama, pagal galimybes, įrengti pertvarą stalo priekyje tarp komisijos narių ir rinkėjų“, – teigiama apraše.

Savivaldybių administracijos tuo metu privalo užtikrinti balsavimo patalpos, rinkėjų aptarnavimui skirto inventoriaus – stalų, kėdžių ir pan.- parengimą ir balsavimo patalpos vėdinimą, valymą bei dezinfekciją.