Kaip nurodo Užimtumo tarnyba, darbo rinkoje didžiausias ikimokyklinio ugdymo pedagogų poreikis – jiems pateikti 464 darbo pasiūlymai, o darbo ieškojo 302 šios profesijos atstovai.

Šalyje labiausiai trūksta fizikos ir astronomijos mokytojų – jų laukia 23 darbo pasiūlymai, tokio darbo ieško vos 11 asmenų. Chemijos mokytojams registruoti 29 darbo pasiūlymai, o tokio darbo ieško 19 žmonių.

„Mokytojų pasiūlos ir paklausos nesutapimus darbo rinkoje lemia keletas priežasčių. Pirmoji – teritorija. Tai yra miestas, rajonas, mokomasis dalykas, siūlomos laisvos darbo vietos sąlygos: etato dalis, darbo grafikas, mokamas darbo užmokestis, darbdavio reputacija – „prestižinė“ ar „eilinė“ mokykla, susisiekimo ir mobilumo galimybės nuvykti į siūlomą darbo vietą. Nemažos įtakos turi ir profesijos įvaizdis bei visuomenės požiūris į mokytojo profesiją“, – pabrėžė Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė.

Šiuo metu daugiausiai darbo neturi muzikos, kūno kultūros, dailės, anglų ir lietuvių kalbos, matematikos mokytojų, nurodoma Užimtumo tarnybos pranešime.

Pradinio ugdymo mokytojų registruota pusantro karto daugiau nei laisvų darbo vietų – atitinkamai 302 ir 464. Šiais metais gerokai sunkesnė situacija pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams – jų pasiūla 2,1 karto didesnė nei paklausa: darbo ieškojo 1379 mokytojai ir registruotos 657 laisvos darbo vietos.

Daugiausia (75,8 proc.) išaugo pradinio ugdymo mokytojų pasiūla (ieškančiųjų pradinio ugdymo mokymo darbo), palyginti su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojo darbo šiemet ieškojo 40,7 proc. daugiau nei pernai. Mokytojai daugiausia ieškojo kūno kultūros, anglų kalbos, muzikos, dailės ir lietuvių kalbos mokytojo darbo.

Didžiausias pasiūlos (mokytojo darbo ieškančiųjų) perviršis fiksuotas šiose profesijų grupėse: ieškančių kūno kultūros mokytojo darbo – 10,2 karto daugiau nei registruota laisvų darbo vietų; dailės – 5,2 karto daugiau, tikybos – 3 kartus daugiau, darbų – 2,7 karto daugiau, vokiečių kalbos – 2,5 karto daugiau, muzikos – 2,4 karto daugiau.

Šiemet Vilniaus mokykloms trūko fizikos ir astronomijos mokytojų – šios disciplinos mokytojai turėjo realias galimybes rugsėjo 1-ąją sutikti klasėje, nes buvo dvigubai daugiau darbo pasiūlymų nei darbo ieškančių asmenų. Sostinėje anglų kalbos mokytojams buvo registruotos 42 laisvos darbo vietos, o darbo ieškojo 77 šios disciplinos pedagogai, muzikos mokytojams – 17 darbo pasiūlymų, o darbo neturėjo 55 asmenys. Sudėtinga įsidarbinti 38 dailės mokytojams, kuriems buvo tik du darbo pasiūlymai, 24 biologijos specialistams – 4 laisvos darbo vietos, 12 vietų teko 21 darbo neturinčiam matematikui. Šiais metais Vilniaus apskrityje iš viso buvo 164 darbo pasiūlymai 482 darbo ieškantiems pedagogams.

Kauno regione palankesnė situacija lietuvių ir vokiečių kalbų mokytojams – darbo pasiūlymų skaičius beveik lygus darbo ieškančių asmenų skaičiui (14 darbo vietų 16 lietuvių kalbos ir 4 vietos 4 vokiečių kalbos specialistams) Sudėtingiau darbą rasti, kaip teigia Užimtumo tarnyba, kūno kultūros, muzikos, dailės mokytojams, kurių paklausa rinkoje tris keturis kartus mažesnė.

Klaipėdos regione geras įsidarbinimo galimybes turi matematikos mokytojai – 18 laisvų darbo vietų tenka 6 ieškantiems darbo, lietuvių – 20 darbo vietų ir 14 ieškančių mokytojų, chemijos – 10 pasiūlymų ir tik 3 ieškantys darbo. Tačiau problemą įsidarbinti turi 44 kūno kultūros mokytojai, kuriems buvo tik 2 darbo vietos.

Šiaulių regione darbo pasiūlymų daugiau biologams (6 vietos ir 2 ieškantys darbo), chemijos mokytojams – (5 darbo vietos ir 1 ieško darbo). Pakankamai gera situacija istorijos mokytojams – 6 laisvos darbo vietos 7 ieškantiems darbo.

Telšių regione tris kartus daugiau pasiūlymų biologijos pedagogams nei registruota darbo ieškančių mokytojų (atitinkamai – 6 ir 2). Anglų kalbos mokytojams irgi vidutinės sąlygos įsidarbinti – 7 darbo vietos ir 6 darbo neturintys asmenys.

Tarp visų apskričių Panevėžio regione mažiausia mokytojų paklausa – tik 12 laisvų darbo vietų tenka 87 darbo ieškantiems pedagogams. Utenos – 17 darbo pasiūlymų, iš kurių 9 skirtos lietuvių kalbos mokytojams, o darbo ieškojo 7 lituanistai, iš viso pasiūloje – 59 pedagoginį išsilavinimą turintys asmenys.

Alytaus apskrityje registruota 20 laisvų darbo vietų ir 75 darbo ieškantys mokytojai, kur perteklius kūno kultūros mokytojų (17) ir nė vienos darbo vietos. Tačiau šiame krašte trūksta chemijos ir choreografijos mokytojų, o darbo ieškančių nėra. Sudėtinga mokytojams įsidarbinti ir Marijampolės regione, kur registruota 16 laisvų darbo vietų, o darbo ieškojo 68 pedagogai.

Tauragės apskrityje didesnis pasiūlos ir paklausos balansas – 40 pedagogų ir 19 laisvų darbo vietų. Trūksta fizikos ir astronomijos mokytojų, neblogos įsidarbinimo galimybės anglų kalbos, matematikos ir muzikos mokytojams – beveik tiek pat jų ieško darbo ir registruota darbo vietų.