Naujajam Vokietijos gynybos atašė pulkininkui leitenantui Konstantinui Bellini viceministras palinkėjo toliau tęsti intensyvų šalių bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityse.

Naujasis Vokietijos gynybos atašė K. Bellini iki atvykimo į Lietuvą yra ėjęs įvairias pareigas Vokietijos gynybos ministerijoje ir kariuomenėje, buvo Vokietijos gynybos atašė Suomijai ir Estijai, yra įgijęs politikos ir socialinių mokslų magistro laipsnį.

Dvišaliai Vokietijos ir Lietuvos santykiai gynybos srityje užsimezgė 1994 m., tačiau dvišalis bendradarbiavimas su Vokietija gynybos srityje pastaraisiais metais ypač suintensyvėjo.

Bendradarbiavimas ypatingai suaktyvėjo 2016 m., Varšuvoje vykusiame NATO valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Vokietijai paskelbus savo sprendimą vadovauti NATO priešakinių pajėgų bataliono grupei Lietuvoje ir 2017 m. pradžioje Lietuvoje dislokavus Vokietijos karių kontingentą. Šiuo metu NATO priešakinių pajėgų bataliono grupė Lietuvoje yra sudaryta iš daugiau nei 1,3 tūkst. karių, iš kurių daugiau kaip 500 - Vokietijos pastovus kontingentas.

Vokietija jau dešimt kartų budėjo NATO oro policijos misijoje, ji padeda modernizuoti Lietuvos karines pajėgas, investuoja į Lietuvos karinę infrastruktūrą.