Pasak Seimo nutarimo projekto autorių konservatorių Vilijos Aleknaitės-Abramikienės ir Audroniaus Ažubalio, S. Šalkauskis buvo vienas žymiausių XX amžiaus lietuvių filosofų, sistemiškai plėtojęs neotomizmo idėjas, vienas iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigėjų.

Parlamentarų teigimu, eidamas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus pareigas, jis kritikavo tiek nacių, tiek Sovietų Sąjungos įvykdytas Lietuvos okupacijas, „o dėl savo kritiško požiūrio į komunistinį režimą iš rektoriaus ir dėstytojo pareigų buvo atleistas“.

2021 metais sueis 80 metų nuo S. Šalkauskio mirties.

Seimas 2021-uosius jau yra paskelbęs partizano Juozo Lukšos-Daumanto, skulptoriaus Juozo Zikaro, kardinolo Vincento Sladkevičiaus, mokslininko Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos, Lietuvos valstybės veikėjo Jono Karolio Chodkevičiaus, poeto Vytauto Mačernio, antropologės Marijos Gimbutienės, Archyvų, Lietuvos totorių istorijos ir kultūros bei Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.