Ruošiantis pradėti naujus mokslo metus 2020 m. rudenį, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pavedė NŠA parengti metodinę priemonę – nuotolinio ugdymo(si) vadovą.

Šia priemone siekta apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad mokyklos būtų pasirengusios galimiems naujiems COVID-19 protrūkiams, taip pat galėtų ateityje tinkamai diegti ir taikyti mišrųjį mokymą, naujus mokymo metodus.

Nuotolinis mokymas – neišvengiamas?

„Akivaizdu, jog nuotolinis mokymas ne tik artėjančiais mokslo metais gali būti neišvengiamas, tačiau ir ateityje bus naudojamas mišriam mokymo procesui organizuoti. Todėl norime, jog mokymo procesas vyktų pagal kiek įmanoma unifikuotą sistemą. Labai skatiname švietimo bendruomenę susipažinti su vadovu ir pateikti grįžtamąjį ryšį. Dokumentas gali būti ir bus koreguojamas pagal atskirus vertingus siūlymus“, – sakė NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Rengiant dokumentą prisidėjo Mokyklų vadovų asociacijos atstovas Tomas Jankūnas (Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius), LieDM konsorciumo narės dr. Gražina Droessiger (VGTU) ir Aušra Urbaitytė (KTU), LieDM asociacijos narės dr. Justina Naujokaitienė (Kauno „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui) prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė (VDU), dr. Estela Daukšienė (VDU), „Infobalt“ asociacijos atstovas dr. Saulius Preidys (VU), Pedagogų asociacijos atstovas Rytas Šalna (Lietuvos pedagogų asociacijos vadovų tarybos atstovas).

Naujausioje vadovo versijoje rašoma, kad, prieš pradėdami organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu, mokyklų vadovai turi įvertinti mokytojų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų ugdymo dalyvių galimybes dirbti nuotoliniu būdu, nuspręsti, kokios technologijos sudarys nuotolinio mokymosi aplinką. Ar tai bus mokymasis tik nuotoliniu būdu, mišrusis ar hibridinis mokymas.

Apibrėžtos mokymo būdų sąvokos

Vadovas apibrėžia ir nauja realybe tapusias sąvokas:

Mišrusis mokymas vykdomas nuosekliai derinant kasdienį ir nuotolinį mokymosi būdus.

Hibridinis mokymas, kai dalis mokinių mokosi klasėje, o kita dalis dalyvauja pamokoje nuotoliniu būdu.

Įspėjama, kad hibridiniam mokymui reikalingas kitoks pasiruošimas, nei mokant mišriuoju būdu, todėl šį metodą esą reikėtų rinktis labai atsargiai.

Parengtame dokumente teigiama, kad daugelį tradicinių mokymosi metodų galima perkelti į virtualiąją erdvę. Tokie metodai, kaip paskaita, diskusijos, debatai, atvejo tyrimas, kartojimas ir įtvirtinimas, mokomieji žaidimai, eksperimentavimas, naujų išteklių paieška, tyrinėjimas, praktikavimosi pratimai, kūrybinio mąstymo reikalaujančios užduotys, gali būti taikomi nuotoliniu būdu.

Siūlomi ir modernesni metodai, kaip antai „Apverstos klasės“ (angl. flipping classroom),
interaktyviųjų knygų kūrimo metodas.

Sujungus keletą metodų, galima organizuoti savarankišką darbą, mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi.

Kviečia įvertinti turimą įrangą, interneto ryšiu turės pasirūpinti patys

Organizuojant nuotolinį mokymą mokyklos raginamos atkreipti dėmesį į jau turimą ir naudojamą infrastruktūrą.

„Mokyklai pravartu žinoti, kaip kiekvienas mokytojas ar pagalbos specialistas yra pasirengęs dirbti namuose ar mokykloje nuotoliniu būdu, kokią informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) įrangą jis turi ar kokios techninės pagalbos jam reikia. Taip pat verta išsiaiškinti, kiek mokykla gali padėti dėl IKT įrangos ir mokiniams“, – pabrėžiama dokumente.

Pasirūpinti interneto ryšiu namuose įpareigoti patys mokiniai ir jų tėvai (soc. remtiniems mokiniams galėtų padėti mokyklos steigėjai ar pačios mokyklos, jei turi tokių galimybių).

Ir mokykloje, ir namuose esą turi būti užtikrintas toks pat pastovus ir kiek įmanoma greitesnis interneto ryšys.

Mokyklose – per didelė mokymosi aplinkų įvairovė

Siūlomi įvairūs įrankiai, kuriuos mokykla gali pasirinkti. Vienas iš rinkoje teikiamų sprendimų – atvirojo kodo „Moodle“ programinė įranga, kurią siūlo mokykloms naudotis KTU ir VDU (šiuo metu nemokamai), kita galima specializuota aplinka – „Edmodo“ (nemokama, bet taikomi apribojimai). Iš esmės visas funkcijas užtikrina ir universalūs „Google“ siūlomi įrankių rinkiniai (G suite for Education), ir „Microsoft“ (M 365).

Vadove pateikiamas ir įvairių aplinkų palyginimas. Pastebėta, kad mokykloms gana sudėtinga pasirinkti priemones dėl jų įvairovės ir rinkos dalyvių vykdomos plataus masto šių priemonių rinkodaros.

Pasitaiko atvejų, kai mokyklų vadovai leidžia pasirinkti priemones patiems mokytojams (ypač nemokamas), – taip sukuria mokyklose nebūtiną įvairovę.

Mokykloms siūloma susitarti ir priimti bendrus sprendimus. Iš esmės galima remtis jau esama daugumos mokyklos mokytojų praktika, turima technologine aplinka, specialistais.

Nuotolinio mokymo vadovas skelbiamas čia. Jį galima atsisiųsti iš Švietimo portalo svetainės, skirtos nuotoliniam mokymui.

Šioje svetainėje taip pat bus dedamos ir tikslinamos vadovo versijos.