Anot VTEK pranešimo, tiriant nustatyta, kad V. Baltraitienė, būdama savivaldybės tarybos Etikos komisijos narė, dalyvavo trijuose šios komisijos posėdžiuose šių metų kovą ir balandį sprendžiant klausimus dėl jos pačios atžvilgiu atliekamo tyrimo termino pratęsimo. Politikė šiais atvejais nenusišalino - tyrimo medžiaga rodo, kad ji dalyvavo svarstant bei priimant atitinkamus sprendimus ir savo poziciją išreiškė balsuodama.

VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių. Jis turėtų rekomenduoti savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkui priminti šios komisijos nariams apie interesų konflikto grėsmę kaskart iškilus būtinybei spręsti su jų privačiais interesais susijusius klausimus bei paskatinti šiuos narius nusišalinti nuo tokių sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo procedūrų.