Prezidentas per susitikimą su atstovais iš parlamento aptarė klausimus, susijusius su neeiline Seimo sesija, kuri rengiama antradienį. Po susitikimo prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sakė, kad partijos sutaria klausimais dėl požiūrio į įvykius Baltarusijoje.

Susitikime dalyvavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Seimo frakcijų lyderiai, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Dainius Gaižauskas, o nuotoliniu būdu – ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

„Rytoj, rugpjūčio 18 dieną, yra šaukiama neeilinė Seimo sesija aptarti situacijai Baltarusijoje. Todėl prezidentas prieš Seimo sesiją norėjo išgirsti Seimo pirmininko ir vadovybės svarstytinus klausimus ir požiūrius. Susitikimo metu buvo galima konstatuoti, kad partijos sutaria dėl požiūrio į įvykius Baltarusijoje, nebuvo jokio klausimo, dėl kurio nuomonės išsiskirtų iš esmės. Partijų vadovai ir frakcijų seniūnai remia prezidento politiką Baltarusijos atžvilgiu“, – sakė A. Skaisgirytė.

Pasak šalies vadovo vyriausiosios patarėjos, daugiausia kalbėta apie rinkimus, „kurie nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi“.

„Jų rezultatų negalime pripažinti, todėl kviečiame surengti naujus demokratinius, skaidrius, laisvus rinkimus“, – kalbėjo A. Skaisgirytė.

Prezidentas yra pakvietęs Baltarusijoje sušaukti Nacionalinę susitaikymo tarybą. Po to, kai režimas atsisakė eiti šiuo keliu, šalies vadovo nuomone, Taryba galėtų būti sudaryta iš visuomenės atstovų.

Pasak šalies vadovo atstovės, S. Cichanouvskaja pasiryžusi tapti tuo asmeniu, kuri telks pilietinę visuomenę, ir galėtų vesti šalį į naujus rinkimus.

Paskutinis jų pokalbis įvyko penktadienį.

„Ji yra pasiryžusi tapti ta visuomenine lydere, kuri burtų Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kuri galėtų vesti šalį į naujus rinkimus“, – sakė A. Skaisgirytė.

Palaiko diskusijas dėl sankcijų

Prezidentūra pasisako už diskusijas dėl sankcijų atsakingiems režimo asmenims. Pirmiausia, pasak šalies vadovo atstovės, turi būti diskutuojama apie europines sankcijas.

„Prezidentas nuosekliai pasisakė, kad sankcijos, kaip instrumentas, turėtų būti diskutuojamos. Pirmenybė būtų teikiama Europos Sąjungos sankcijoms, tai nepavykus – nacionalinėms“, – sakė A. Skaisgirytė.

Prezidento patarėja su apgailestavimu konstatavo, kad režimas Baltarusijoje toliau baugina savo piliečius grėsme iš Vakarų, kai tuo tarpu nepavyksta susitarti su savo pačių visuomene.

„Stebėjome sekmadienį pakitusią retoriką dėl tam tikro karinių vienetų perdislokavimo iš Vitebsko į Gardiną. Prezidentas pavedė atitinkamoms tarnyboms labai atidžiai stebėti situaciją ir jį informuoti realiu laiku“, – sakė A. Skaisgirytė.

Pasak šalies vadovo patarėjos, prezidentas pritarė Seimo nariams dėl parlamentinės diplomatijos naudojimo.

„Nežinia, ar jiems pavyktų nuvykti į Baltarusiją, tačiau galima kontaktuoti ir dirbti su Europos Parlamentu, Europos šalių parlamentais, komitetais, frakcijomis, pristatant padėtį Baltarusijoje, siekiant bendrų veiksmų ir pozicijų“, – teigė A. Skaisgirytė.

Praeitą savaitę per susitikimą su nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba Baltarusijoje, atstovais prezidentas kalbėjo apie tai, kaip jos galėtų padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei.

„Buvo pritarta, kad tos pagalbos reikia, – ne tik NVO, bet ir politiniams aktyvistams ir represuotiems asmenims“, – kalbėjo A. Skaisgirytė.

Pirmadienį valstybės vadovas apie padėtį Baltarusijoje dar ketina kalbėtis su kaimyninių šalių ir Vokietijos lyderiais.

Seimas siūlys įvesti sankcijų Baltarusijos pareigūnams

Seimas rezoliucija ruošiasi kreiptis į tarptautinę bendruomenę su raginimais nepripažinti Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatų, o Aliaksandro Lukašenkos – legitimiu vadovu bei įvesti sankcijas atsakingiems už rezultatų klastojimą ir žmogaus teisių pažeidimus pareigūnams, rašė BNS.

Kaip nurodoma rezoliucijos projekte, Seimas ja ruošiasi kreiptis į Lietuvos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Parlamento vadovus, Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių nacionalinius parlamentus ir vyriausybes.

Rezoliucijoje šalys taip pat kviečiamos reikalauti naujų skaidrių prezidento ir parlamento rinkimų, nutraukti prievartos naudojimą prieš demonstrantus bei nedelsiant paleisti visus kalinamus opozicijos bei pilietinės visuomenės atstovus, užtikrinti spaudos, susirinkimų ir kitas politines bei pilietines laisves Baltarusijoje.

Seimas siūlo „patvirtinti Europos globalaus žmogaus teisių sankcijų režimą, numatantį Europos Sąjungos mastu ribojančias priemones, tokias kaip draudimą atvykti ir lėšų įšaldymą, asmenims už žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus ir kitus nusikaltimus“.

Parlamentarai ragina skirti paramą baltarusių nevyriausybinėms organizacijoms bei surengti neeilinį Europos Vadovų Tarybos posėdį situacijai Baltarusijoje aptarti, įskaitant ir visos Europos Sąjungos embargo Baltarusijos atominės elektrinės Astrave gaminamai elektrai klausimą.

Rezoliucijos projekte pabrėžiama, kad rugpjūčio 9 dieną Baltarusijoje vykę prezidento rinkimų rezultatai buvo suklastoti, o po jų prasidėję taikūs gyventojų protestai „pradėti malšinti brutalia jėga, dėl kurios tūkstančiai protestuotojų buvo suimti, sužeisti, yra žuvusių“.

Joje taip pat nurodoma, jog Seimas „visapusiškai palaiko baltarusių tautos apsisprendimą kurti savo šalies ateitį pagal demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių principus, kas užtikrintų Baltarusijos laisvę, nepriklausomybę bei spartesnį suartėjimą su Europos Sąjunga“.

Šią rezoliuciją Seimas svarstys antradienį vyksiančioje neeilinėje sesijoje.

Per neeilinę sesiją taip pat planuojama išklausyti Baltarusijos pilietinės visuomenės ir opozicijos atstovus apie žmogaus teisių ir politinę padėtį šalyje, kokios tarptautinės paramos tikisi Baltarusijos visuomenė.

Seimo rezoliuciją teikia visų pagrindinių Seimo frakcijų atstovai: konservatorių vadovas Gabrielius Landsbergis bei šios frakcijos nariai Ingrida Šimonytė, Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, socialdarbiečių vadovas G. Kirkilas, atstovas Juozas Bernatonis, valstiečių vadovas Ramūnas Karbauskis, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, socialdemokratų frakcijos seniūnė R. Budbergytė, Laisvės partijos vadovė A. Armonaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Po susitikimo prezidentūroje J. Bernatonis patikino, kad rezoliucijai pritaria ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų frakcija, kurios atstovas Seime pastaruoju metu išgarsėjo pareiškimu, kad Baltarusijos policija gina šalies Konstituciją.

„Ir ši frakcija pritaria rezoliucijos projektui. Tarp jų iniciatorių jų nebuvo, bet supraskite, kad šiuo metu Seimas neposėdžiauja, ir mes inicijavome tie, kurie buvome tuo momentu aktyvesni“, – sakė J. Bernatonis.