Kaip skelbia partija, daugiamandatėje rinkimų apygardoje kandidatuos 49 „Drąsos kelio“ kandidatai, tarp jų – buvę Lietuvos Respublikos Seimo nariai, teisininkai, verslininkai, profesinių sąjungų atstovai ir nevyriausybinių organizacijų nariai.

Vis dėlto, kaip jau anksčiau rašė „Delfi“, N. Venckienės kandidatavimas neišvengiamai sustos.

„Pateiks pareiškinius dokumentus. Mes patikrinsime, kad neatitinka reikalavimų, ir neregistruosime kandidate. Kai skelbsime kandidatų sąrašus 30 dienų iki rinkimų, jeigu bus kandidatų, neatitinkančių įstatymų reikalavimų, tai jie nebus registruojami kandidatais į rinkimus“, – aiškino VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

N. Venckienė neteko Seimo narės mandato 2015 m. dėl posėdžių nelankymo. Konstitucinis Teismas yra paskelbęs, kad neatlikdama savo tiesioginio darbo N. Venckienė sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Seimo nario apkaltos svarstymas pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyko už akių, nes N. Venckienė slapstėsi nuo teisėsaugos JAV.