VRK posėdyje buvo pažymėta, kad rinkimų komisijų nariai privalomai turėtų dėvėti medicinines veido kaukes ar respiratorius. O visą balsavimo buvimo laiką patalpoje dengiančias veidą priemones taip pat privalės dėvėti rinkėjai bei stebėtojai.

Rinkėjams, patenkantiems į rizikos grupę, rekomenduojama atvykti balsuoti į rinkimų apylinkes nuo 7 val. iki 9 val. ryto.

Į balsavimo patalpą rinkėjams rekomenduojama eiti po vieną, išskyrus artimus giminaičius, sutuoktinius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus. Nerekomenduojama į balsavimo vietas vestis ar lydėti asmenis, kurie toje balsavimo patalpoje nebalsuoja.

Taip pat rinkėjams privaloma dezinfekuoti rankas prieš patenkant į balsavimo patalpas. Rinkėjai, laukdami eilėje už balsavimo patalpos, turės išlaikyti ne mažesnį nei metro atstumą.

Rinkėjų dieną neturėtų būti dalijami VRK leidžiami leidiniai.

Balsavimo kabinose rinkėjams būtų iškabinami kandidatų sąrašai, kurių paviršiai turėtų būti reguliariai dezinfekuojami.

Taip pat balsavimo vietose turėtų būti iškabintos Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos bei kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

Pasak VRK pirmininkės, turėtų atsirasti balsavimo vietose papildoma patalpa, jeigu kuriam asmeniui pasireikštų ūminiai kvėpavimo infekcijos simptomai.

„Savivaldybių administracijoms privaloma numatyti patalpą, kurioje būtų galima asmeniui taikyti izoliaciją, jeigu jam pasireikštų Ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymiai“, – pažymėta apraše.
Rinkimų komisijos pirmininkas tuo metu rūpinasi, kad į balsavimo patalpą nebūtų įleidžiami rinkimų komisijų nariai ir stebėtojai, turintys akivaizdžių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.

Rinkimų komisijų nariams rekomenduojama rankas dezinfekuoti po kontakto su kiekvienu rinkėju, bet ne rečiau kaip kas 2 val. plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

Balsavimo patalpoje prie tarp skirtingų stalų sėdintys rinkimų komisijų nariai vienas nuo kito esant galimybei turi būti nutolę ne mažesniu kaip 2 metrų atstumu.

„Tuo atveju, jeigu tarp stalų įrengiamos ne mažesnės nei 90 centimetrų pločio ir 140 centimetrų aukščio pertvaros, atstumas tarp stalų gali būti toks, kad tarp rinkimų komisijų narių būtų išlaikytas ne mažesnis nei 1 metro atstumas. Rekomenduojama, pagal galimybes, įrengti pertvarą stalo priekyje tarp komisijos narių ir rinkėjų“, – teigiama apraše.

Savivaldybių administracijos tuo metu privalo užtikrinti balsavimo patalpos, rinkėjų aptarnavimui skirto inventoriaus – stalų, kėdžių ir pan. parengimą – ir balsavimo patalpos aplinkos vėdinimą, valymą bei dezinfekciją.

VRK taip pat prailgo išankstinio balsavimo laiką, paskelbus specialiąją situaciją balsavimas iš anksto rinkimų savaitę galėtų vykti pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį.