Liepos 27 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-38, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be skrydžio plano (skrydžio planą pateikė vėliau), be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su Estijos RSVC nepalaikė (su Latvijos ir Lietuvos RSVC ryšį palaikė).

Liepos 28 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos Federacijos orlaivius SU-27, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Taip pat atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-38N, kuris skrido su skrydžio planu, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 28 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos Federacijos orlaivius SU-27, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 29 d. NATO oro policijos naikintuvai pakelti atpažinti du Rusijos Federacijos orlaivius SU-30, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 30 d. NATO naikintuvams buvo pakelti atpažinti Rusijos Federacijos orlaivį SU-30, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Baltijos jūros link. Orlaivis skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 30 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos Federacijos orlaivius SU-27, 1 IL-38, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Baltijos jūros link. Orlaiviai skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 30 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino po vieną SU-27 ir IL-38, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Baltijos jūrą. Orlaiviai skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.