Vyriausybės nutarimo pažymoje siūloma RSC perduoti radiologinio monitoringo organizavimo, atlikimo, priežiūros ir ankstyvojo perspėjimo sistemos RADIS ir ARGOS prognozavimo sistemos administravimo funkcijas.

Taip pat siūloma patikslinti Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją pavedant jai nustatyti su aplinkos radiologinio monitoringo įgyvendinimu susijusias tvarkas.

Aplinkos ministerija nurodo, kad, įgyvendinus siūlomus pakeitimus, būtų užtikrinamas operatyvus ir kokybiškas rekomendacijų dėl skubiųjų ir ankstyvųjų apsaugomųjų veiksmų gyventojams taikymo pateikimas, kas ypač aktualu įvykus avarijai Astravo atominėje elektrinėje.

Anot ministerijos, taip pat būtų užtikrinamas kokybiškas ir operatyvus integralių radiologinių tyrimų organizavimas, atlikimas ir jų rezultatų pateikimas, būtinas sprendimams dėl skubiųjų ir ankstyvųjų apsaugomųjų veiksmų taikymo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, šios avarijos padarinių šalinimo.

Numatoma, kad 2021 metų pirmąjį ketvirtį RSC reikės 17 tūkst. eurų perkeltos ankstyvojo perspėjimo sistemos RADIS ir ARGOS prognozavimo sistemos įrangai įdiegti (prijungti prie parengtų ventiliacinės, vandentiekio ir dujų sistemų) ir parengti dirbti.