„Vakar (trečiadienį) verslo atstovų organizuotoje spaudos konferencijoje trys Vilniaus universiteto mokslininkai – Vita Karpuškienė, Aušrytė Rastenienė ir Algirdas Bartkus – pristatė dar vieno neva nepriklausomo tyrimo rezultatus. Tiek spaudos konferencijos metu, tiek viešai skelbiamoje informacijoje iš esmės nutylėtos esminės tyrimo aplinkybės – kas yra tyrimo iniciatoriai, užsakovai ir finansuotojai. Turima daug netiesioginių duomenų, kad tyrimas pradėtas ir vykdomas būtent dėl Lietuvos alkoholio pramonės dalyvavimo ir rėmimo. Jeigu tai pasitvirtintų ir tyrimas išties yra finansuojamas tiesiogiai suinteresuotos alkoholio pramonės, tai tokio tyrimo vykdymas ir šios aplinkybės viešas nedeklaravimas būtų esminis akademinės etikos pažeidimas, o kartu ir keltų pamatines abejones dėl tyrimo metodikos ir jos pagrindu gautų duomenų“, – sako A. Kubilienė.

SRK turi duomenų, kad Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas turi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos verslo konfederacija, kurios pagrindu ir atliekamas šis tyrimas.
Tačiau šios sutarties turinys, mokslininkų finansavimo sąlygos ir apimtys nėra atskleistos, viešai nedeklaruotas asmeninis tyrimą vykdančių mokslininkų ir kitų subrangovų interesas. Tai kelia abejones dėl to, kas išties formuoja tyrimo klausimus, ruošia duomenų rinkimo metodologiją, interpretuoja gaunamus rezultatus. Jeigu šiuose procesuose dalyvauja ir verslo atstovai, tai asmeninės finansinės tyrėjų paskatos gali būti vertinamos kaip esminis tokio tyrimo ir jo išvadų interesų konfliktas, kuris turi būti atskleistas ir atitinkamai įspėjama apie jo įtaką rezultatams. To nėra padaryta.

A. Kubilienės teigimu, Vilniaus universitetas turi ištirti ir atsakingai įvertinti vykdomų tyrimų aplinkybes, kurios galimai veikia mokslo tyrimų kokybę ir kartu menkina visos mokslo bendruomenės autoritetą. Juo labiau kad VU Akademinės etikos kodeksas aiškiai nustato, kad bendruomenės nariai privalo laikytis akademinio sąžiningumo, deramai deklaruoti savo galimus interesų konfliktus.

"Kaip matyti iš žiniasklaidos pranešimų, viešai tyrimo autorių pateiktoje tekstinėje tyrimo interpretacijoje nurodoma tik aplinkybė, kad verslo atstovai (Lietuvos verslo konfederacija) finansavo tik (!) gyventojų apklausą. Tačiau nėra detalizuojama, kad šios konfederacijos nariai yra tiesiogiai suinteresuoti alkoholio ribojimų teisinio reguliavimo sąlygomis. Taip pat nėra nurodoma, kad tie patys verslo atstovai finansuoja ir pačių mokslo tyrėjų veiklą, apmoka tyrimo viešinimo ir sklaidos darbus.

Visais sveikatos apsaugos klausimais turi būti atvira ir skaidri diskusija – joje turi teisę dalyvauti visos suinteresuotos grupės. Tačiau su tuo nesuderinami bandymai tokioje diskusijoje remtis tariamai nepriklausomais tyrimais, kai nėra deklaruojami tikrieji užsakovai ir galimi interesų konfliktai. Tuo pat metu kyla esminės abejonės dėl tokio tyrimo pasirinktos metodikos ir tyrėjų adekvatumo. Tai ne tik žemina mokslo bendruomenės autoritetą, bet ir verčia automatiškai atmesti tokių nesąžiningų viešos diskusijos dalyvių teikiamus argumentus kaip nevalidžius ir neatlaikančius akademinės kritikos", - sako A.Kubilienė.