Savo feisbuko įraše ekonomistas pacitavo pačio departamento paaiškinimus: „Skurdo rodikliai skaičiuojami, remiantis prieš tai buvusių metų pajamomis (2019 m. skurdo rodikliams skaičiuoti naudojami duomenys apie pajamas, gautas 2018 m.)“.

„Ant šio kabliuko kasmet pasimauna ir nemažas politikų būrys pvz. G. Nausėda savo feisbuko profilyje apie mažėjantį senatvės pensininkų skurdo rizikos lygį pakomentavo, kad tai „Teigiamai nuteikia, kad šis rodiklis pagerėjo, lyginant su 2018 m. Tai rodo, kad pensijų indeksavimas veikia ir jis negali būti stabdomas – pensijos ir toliau turi didėti sparčiau už atlyginimus“, - rašė Ž. Mauricas.

Tačiau ekonomistas atkreipė dėmesį, kad 2018 metais pensijos dėl indeksavimo kilo lėčiau (6,94 proc.) nei atlyginimai (10,0 proc.), tad tai nerodo, kad pensijų indeksavimas veikia.

„Antra, pensijų indeksavimas „de facto“ jau yra sustabdytas pačių politikų rankomis, nes 2019 m. pabaigoje LR socialinio draudimo pensijų įstatymas buvo pakeistas, įteisinęs politikų savivalę nustatant pensijų dydžius ateityje. Būtent dėl politinių sprendimų padidinti bazinę pensiją (padidinant viešųjų finansų tvarumo riziką), o ne dėl pensijų indeksavimo, ir sumažėjo pensininkų skurdas 2018 metais“, - rašė Ž. Mauricas.

Ekonomistas priminė, kad 2019 m. gruodžio 12 dieną buvo pridėtas 8.2.7 punktas: „Nuo 2020 m. sausio 1 d. bazinės pensijos dydis gali būti didinamas daugiau negu pagal bazinės pensijos dydžiui taikomą šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotą IK, atsižvelgiant į valstybės biudžeto finansines galimybes. Nuo 2021 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į valstybės biudžeto ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto finansines galimybes, gali būti nustatomas didesnis negu pagal šio straipsnio 2 dalį apskaičiuotas IK“.

„Tai yra faktiškai pensijų indeksavimo Lietuvoje nebėra, nes politikai gali savavališkai nuspręsti padidinti tiek bazinę pensiją, tiek indeksavimo koeficientą“, - komentavo Ž. Mauricas.

Pasak ekonomisto, įdomu tai, kad 2019 metais vidutinė senatvės pensija augo lėčiau nei vidutinis atlyginimas šalyje ir tik 2020 metais pensijų augimas ženkliai viršys atlyginimų augimą, bet šią žinią Statistikos Departamentas mums paskelbs tik 2022 metų liepos mėn.