„Sveikinu visus Lietuvos žmones šalyje ir užsienyje, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenę ir visus strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir JAV rėmėjus su Lietuvai ir Baltijos šalims itin svarbia sukaktimi – 80-osiomis Sumnerio Welleso deklaracijos metinėmis. Ši deklaracija vienareikšmiškai pasmerkė Baltijos šalių okupaciją, kurią 1940 metais įvykdė Sovietų Sąjunga, pasiuntė tvirtą signalą tarptautinei bendruomenei, kad JAV niekada nepripažins neteisėtos okupacijos. Ji kartu paklojo pamatus Lietuvos valstybingumo išlaikymui iki pat nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais“, – pabrėžė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

Anot premjero, ši deklaracija buvo nepaprastai svarbi 1940 metais, tačiau ne mažiau svarbi yra ir šiandien, ypač matant, kaip kai kurios šalys ne tik bando perrašyti istoriją, neginčijamus faktus pakeisti išgalvotais, bet ir imasi ginkluotos agresijos prieš kitas suverenias ir nepriklausomas valstybes, taip laužydamos tarptautinės teisės normas ir taikių santykių tarp valstybių pamatinius principus.