Ministerija teigia nuolat palaikanti ryšį su Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Registrų centru, toliau šalinančiu nustatytus e. sveikatos gedimus, keičiamasi naujausia informacija.

Registrų centro patikinimu, pacientų duomenys yra saugūs.

Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigoms:

1. Rekomenduojama įstaigoms, kurios turi savo vidines informacines sistemas, paciento sveikatos duomenis tvarkyti jose, o atsistačius ESPBI IS veiklai duomenis pateikti į ESPBI IS.

2. Rekomenduojama įstaigoms, kurios neturi savo vidinių informacinių sistemų ir paciento sveikatos istoriją tvarko per ESPBI IS portalą, paciento sveikatos duomenis tvarkyti popieriniu būdu, o atsistačius ESPBI IS veiklai privalomus dokumentus pateikti į ESPBI IS.

3. Kai paciento gydymui reikia paskirti vaistus, rekomenduojama išrašyti popierinį receptą. Kai skiriami kompensuojamieji vaistai ar MPP, turi būti pildomas 3 formos arba 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas. Jeigu pacientas neturi kompensuojamųjų vaistų paso, turi būti išduodamas naujas. Jei tokios galimybės nėra, kompensuojamasis vaistas/MPP gali būti išrašomas ant 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko. Šios formos blankas pildomas remiantis Receptų rašymo taisyklių, patvirtintų SAM įsakymu Nr. 112, 77-80 punktų reikalavimais.

4. Pacientui atvykus konsultacijai į sveikatos priežiūros įstaigą su e. siuntimu, esant poreikiui įstaiga gali susisiekti su pacientą gydančiu gydytoju ir išsiaiškinti, ar e. siuntimas pateiktas į ESPBI IS.

5. Esant būtinybei (pvz., išrašant mirties liudijimą), kai kurias pažymas galima išduoti popieriniu formatu, bet atsistačius sistemos veiklai, jas reikia pateikti į ESPBI IS elektroniniu būdu.

6. Esant situacijai, kai į gydymo įstaigą grįžta pacientas su prašymu išrašyti popierinį receptą, nes prieš tai išrašytas elektroninis receptas dėl sutrikusios e. sveikata veiklos nėra prieinamas vaistinėse, paskirti vaistą išrašant popierinį receptą, o atsinaujinus e. sveikata veiklai, sustabdyti prieš tai išrašyto elektroninio recepto tam pačiam vaistiniam preparatui galiojimą siekiant išvengti vaistų išdavimo dubliavimosi.

Kur gauti receptų blankų?

Popierinis receptas nekompensuojamiesiems vaistams (1 formos popierinis recepto blankas) gali būti spausdinamas ir kopijuojamas pačiose gydymo įstaigose.

Specialusis receptas (2 formos recepto blankas) yra skirtas narkotiniams vaistams išrašyti. Juos išduoda UAB „Universiteto vaistinė“ filialas adresu Gedimino pr. 27, Vilnius, tel. (8 5) 261 0608 arba (8 5) 261 0135.

3 formos receptų blankai (Kompensuojamųjų vaistų pasas), 3 formos (išimties atvejams) receptų blankai bei gydytojo tapatybę patvirtinantys lipdukai yra išduodami teritorinėse ligonių kasose. Gydymo įstaigos, norėdamos gauti šių receptų blankų, turi kreiptis į savo regiono teritorinę ligonių kasą.

Rekomendacijas vaistinėms:

1. Kai pacientas vaistinėje teigia, kad turi jam išrašytą e. receptą, rekomenduojama pacientui pasiūlyti atvykti įsigyti/atsiimti vaistą ar MPP kitą dieną.

2. Esant būtinybei įsigyti receptinį vaistą, rekomenduojama pacientui pasiūlyti kreiptis į gydytoją, kad būtų išrašytas popierinis receptas.

3. Jei pacientui skubiai reikia vaistų, o išrašyti popierinio recepto nėra galimybės, tokiu atveju būtų galima pasiūlyti nedidelį kiekį jam paskirto receptinio vaisto įsigyti be recepto, jei atvejis atitinka Vaistinių preparatų išdavimo taisyklių, patvirtintų SAM įsakymu Nr. 112, V1 skyriaus reikalavimus užpildant atitinkamą žurnalą.