2018 metais tokių gyventojų dalis Lietuvoje siekė 40,7 proc.
Latvijoje šis rodiklis sudarė 27,7 proc., Estijoje – 24,6 proc.

Anot Eurostato, daugiausia gyventojų, negalinčių savaitę atostogauti ne namuose, yra Rumunijoje (54 proc.,), Graikijoje (49 proc.), Kroatijoje (48 proc.), Kipre (45 proc.).

Mažiausia tokių asmenų dalis fiksuojama Švedijoje (10 proc.), Danijoje (11 proc.), Suomijoje (12 proc.), Vokietijoje ir Austrijoje (po 13 proc.).