Gegužę LMKA į tarybą buvo delegavusi kino režisierių, Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininką Arūną Matelį, tačiau jis nespėjęs pradėti eiti pareigų jų atsisakė. Jis turėjo pakeisti kadenciją baigusį poetą Kornelijų Platelį.

Pasak asociacijos pranešimo, A. Matelis „labai atsakingai įvertino savo galimybes dirbti LRT taryboje ir derinti asmeninius kūrybinius planus artimiausiais metais“.

„Atsižvelgdamas į realias ir ribotas galimybes suderinti abi šias veiklas vienu metu – Arūnas Matelis pasirinko kūrybinę laisvę ir veiklą, tuo pačiu linkėdamas LRT sėkmingos veiklos“, – teigia LMKA.

Fotožurnalisto, fotomenininko J. Staselio kadencija LRT taryboje truks iki 2026 metų gegužės 19 dienos.

LRT taryba yra aukščiausiasis visuomeninio transliuotojo valdymo organas, turintis atstovauti visuomenės interesams. Taryba sudaroma šešeriems metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų.

Po keturis tarybos narius skirtingu metu skiria prezidentas ir Seimas, po vieną narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Taryba formuoja LRT programų valstybinę strategiją, tvirtina nacionalinio transliuotojo programų sudėtį, skaičių ir paskirtį, įstaigos veiklos planus, pareigybių skaičių, prižiūri, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai ir misija, renka generalinį direktorių.