KT teigimu, Seimo narių grupės pateiktas prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo reikalavimo išdėstyti teisinius argumentus, pagrindžiančius abejonę dėl teisės akto atitikties Konstitucijai.

„Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai“, – pranešė KT.

Seimo narių grupės nuomone, pagal dabartinę tvarką sukuriama situacija, kuri ne tik prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymui, bet ir Konstitucijoje įtvirtintam valdžių padalijimo principui, kuomet Seimui priskirtas kompetencijas ima vykdyti sveikatos apsaugos ministras.

KT teigimu, Seimo narių grupė kvestionuoja ne tai, kad sveikatos apsaugos ministras pagal Konstituciją apskritai neturi įgaliojimų priimti sprendimą naudoti PSDFB rezervo rizikos valdymo dalies lėšas, o tai, kad nėra nustatytos objektyvios aplinkybės, kaip epidemijos, ekonomikos krizė, kurioms esant sveikatos apsaugos ministrui galėtų būti suteikti tokie įgaliojimai.

„Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja apskritai nekvestionuoja sveikatos apsaugos ministro įgaliojimų priimti sprendimą naudoti PSDFB rezervo rizikos valdymo dalies lėšas, iš pareiškėjos prašymo neaišku, kodėl vien dėl to, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu nenustatytos minėtos objektyvios aplinkybės, yra pažeidžiamas būtent konstitucinis valdžių padalijimo principas“, – nurodo KT.

„Pareiškėjai darant prielaidą, kad tokie sveikatos apsaugos ministro įgaliojimai yra apskritai galimi, nelogiška kartu teigti, jog jais peržengiamos vykdomosios valdžios kompetencijos ribos“, – rašoma pranešime.

Seimo grupės teigimu, Sveikatos draudimo įstatyme nustatytos privalomojo sveikatos draudimo paslaugų išlaidos yra einamosios PSDF biudžeto išlaidos, kurių sumas kasmet patvirtinti yra tik Seimo kompetencija.

Pasak KT, šie teiginiai būtų tinkami argumentuoti, kad Sveikatos draudimo įstatymas prieštarauja Konstitucijai tuo aspektu, kad sveikatos apsaugos ministrui apskritai suteikiami įgaliojimai priimti sprendimą naudoti PSDF biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšas. Kitaip tariant, prašyme pateikti argumentai yra skirti priešingai nei Seimo narių grupės pozicijai pagrįsti.

29 Seimo narių grupės prašymas išnagrinėti Sveikatos draudimo įstatymo nuostatos konstitucingumą Konstituciniam Teismui buvo įteiktas birželio 29 dieną.