„Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas sudaro prielaidas sveikatos apsaugos ministrui lėšas panaudoti savo nuožiūra, bet kuriuo metu. Nereikia jokių objektyvių priežasčių, tokių kaip pasaulinė pandemija, nebūtina ekstremali situacija ar visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas“, – pranešime žiniasklaidai sakė I. Šimonytė.

Pasak jos, pagal dabartinę tvarką sukuriama situacija, kuri ne tik prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymui, bet ir Konstitucijoje įtvirtintam valdžių padalijimo principui, kuomet Seimui priskirtas kompetencijas ima vykdyti sveikatos apsaugos ministras.

„Dėl to kartu su Seimo narių grupe kreipėmės į Konstitucinį Teismą prašydami ištirti, ar šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas, kada sveikatos apsaugos ministrui sudaroma galimybė panaudoti PSDF biudžeto rezervo rizikos valdymo lėšas kompensuojant tas pačias išlaidas, kurių panaudojimą nustato Seimas, neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam valdžių padalijimo principui“, – teigė I. Šimonytė.

Kreipimesi pažymima, kad PSDF biudžeto numatytos išlaidos tvirtinamos įstatymu, kartu su atitinkamų metų biudžetu. Tačiau rezervines lėšas, esant ypatingoms sąlygoms, gali skirstyti Vyriausybė arba sveikatos apsaugos ministras. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, sveikatos apsaugos ministrui suteikta teisė PSDF biudžeto rezervo lėšas naudoti toms pačioms išlaidoms, kurių sumas kiekvienais kalendoriniais metais tvirtina Seimas.

Be to, atkreipiamas dėmesys, kad dabar galiojantis teisinis reguliavimas leidžia PSDF biudžeto rezervo lėšas naudoti ne susiklosčius objektyvioms, ypatingoms aplinkybėms, o išlaidoms, kurių metinės planuojamos sumos turi būti patvirtintos Seimo, kai priimamas atitinkamų metų biudžetas.

29 Seimo narių grupės prašymas išnagrinėti Sveikatos draudimo įstatymo nuostatos konstitucingumą Konstituciniam Teismui buvo įteiktas birželio 29 dieną.