Pasak ministerijos, prokuratūros prašoma ištirti, ar formuojant Alytaus kolegijos valdymo organus ir šiems priimant sprendimus nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir viešasis interesas.

„Turime užtikrinti viešojo intereso gynimą, gauti atsakymus į klausimus, kurie kelia nerimą bendruomenei, taip pat mums. Todėl nusprendėme kreiptis į Generalinę prokuratūrą, kad būtų ištirta, ar nėra padaryta pažeidimų“, – pranešime teigia švietimo ministras Algirdas Monkevičius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigia pastaruoju metu gaunanti daug įvairių skundų iš Alytaus kolegijos darbuotojų, akademinės bendruomenės, taip pat kitų valstybės institucijų persiųstų kreipimųsi dėl susiklosčiusios neeilinės situacijos šioje kolegijoje, o šios įstaigos vadovybė nebendradarbiauja ir atsakymų nepateikia.

Ministerijai pateiktuose skunduose pranešama apie nepalankią atmosferą studijoms, mokslinei veiklai ir darbui, suprastėjusią studijų kokybę, akademinės etikos principų nesilaikymą, informacijos stoką apie priimtus sprendimus bei valdymo organų priimtus sprendimus nesilaikant įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų, galimus interesų konfliktus tarp laikinai direktoriaus funkcijas atliekančios Danutės Remeikienės ir kitų asmenų, kurių veikla siejama su Alytaus kolegija.

Taip pat teigiama, kad neteisėtai vyko kolegijos tarybos pirmininko rinkimo procedūros, o neteisėtai veikianti Alytaus kolegijos taryba priiminėjo sprendimus, kurie turėjo įtakos visai valstybinės kolegijos veiklai, kad neskaidriai organizuoti nauji kolegijos direktoriaus rinkimai.

2018 metais Alytaus kolegijos taryba išrinko D. Remeikienę į direktorės pareigas trečiai kadencijai ir, pasak ministerijos, taip pažeidė Mokslo ir studijų įstatymą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigia daug kartų kreipusis į Alytaus kolegijos tarybą, prašydama atšaukti tokį neteisėtą sprendimą, tačiau jai to nepadarius, buvo priversta kreiptis į teismą.

Teismas pripažino Alytaus kolegijos sprendimą neteisėtu ir negaliojančiu, tačiau Alytaus kolegijos taryba teismo sprendimų nevykdė dėl D. Reimeikienės laikino nedarbingumo, o šių metų gegužę D. Remeikienę atleidusi iš kolegijos direktorės pareigų, paskyrė ją šias pareigas eiti laikinai.

Pasak ministerijos, 2018 metais Alytaus kolegijoje atliekant auditą buvo rasta labai daug D. Remeikienės darbo pažeidimų, o 2019 metais Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra pripažinusi, kad Alytaus kolegijos direktorė D. Remeikienė naudojosi pareigomis asmeninei naudai gauti bei įstaigos finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams ir tokiais veiksmais pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatas.

„Kadangi Alytaus kolegijos taryba su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nebendradarbiauja, į ministerijos prašymus atšaukti neteisėtus sprendimus nereaguoja, dėl kolegijos tarybos veiksmų ir kitų minėtų aplinkybių nuspręsta kreiptis į Generalinę prokuratūrą“, – teigia ministerija.

D. Remeikienė į pareigas pirmą kartą išrinkta 2008 metais, o 2013 metais perrinkta antrai kadencijai. Tuomet trečią kartą ji į šias pareigas išrinkta 2018 metais.

Teismui pateiktame kolegijos atstovų paaiškinime buvo teigiama, kad taryba sprendė, jog 2018 metais D. Remeikienė paskirta antrai kadencijai, nes 2009 metais priimtas naujas Mokslo ir studijų įstatymas, kuriuo iki tol galioję teisės aktai pripažinti netekusiais galios.

Pati kolegija 2011 metais pertvarkyta į viešąją įstaigą, pakeistas jos statutas, todėl ji teisme teigė, kad įstaiga iki pertvarkymų ir po pertvarkymų neturėtų būti laikoma ta pačia aukštąja mokykla.

Vis dėlto šių argumentų nepalaikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismas, kuris pernai didžiąją dalį kolegijos skundo atmetė ir nurodė nutraukti sutartį su įstaigos vadove.