„Norėtųsi, kad būtų atitinkamai sureaguota kuo plačiau Europoje. Kadangi vokiečiai yra analogiškai pasmerkę Ribentropo-Molotovo paktą, kaip ir savo laiku Sovietų Sąjunga, mes atkreipiame dėmesį, ką dabar rusai daro“, – BNS sakė J. Bernatonis.

Laiške Vokietijos Bundestago užsienio reikalų komiteto pirmininkui Norbertui Rottgenui (Norbertui Riotgenui) informuojama apie Lietuvos Seimo priimtą rezoliuciją, kuria griežtai smerkiami bandymai Rusijos Valstybės Dūmoje kėsintis į šiuolaikinės civilizacijos ir tarptautinės teisės pagrindus.

„Rezoliucija taip pat pabrėžiama, kad tokiais sisteminiais istorinio revizionizmo veiksmais Rusijos Federacijos Valstybės Dūma siekia pateisinti Rusijos Federacijos dabartinę agresyvią politiką ir agresiją kaimyninių valstybių atžvilgiu, kvestionuoti kaimyninių šalių valstybingumą remiantis „artimojo užsienio“, „rusų pasaulio“ ir „tėvynainių gynimo“ koncepcijomis, skatinti nepasitikėjimą tarp Vakarų bendruomenės, skaldyti Europos Sąjungą ir NATO, dešimtmečiams pereiti į konfrontaciją su Vakarais“, – rašoma laiške.

J. Bernatonio teigimu, Dūmoje svarstomas Aleksėjaus Žuravliovo inicijuotas įstatymo projektas paskelbti Rusijos teritorijoje negaliojančiu 1989 metų gruodžio 24 dienos SSRS Liaudies deputatų suvažiavimo nutarimą „Dėl Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“, reabilituotų tiek sovietinį, tiek nacistinį totalitarinius režimus.

„(...) neigiant jų tarptautinius nusikaltimus, įvykdytus sudarant ir įgyvendinant Molotovo-Ribentropo pakto slaptuosius protokolus“, – teigiama laiške.

Vokietijos parlamento nariai kviečiami nelikti abejingais Rusijos Dūmos „mėginimams reabilituoti sovietinį-nacistinį totalitarinių režimų bendradarbiavimą ir perrašyti Europos istoriją“.

Rusijos parlamente registruota iniciatyva atšaukti prieš tris dešimtmečius priimtą Ribentropo-Molotovo pakto pasmerkimą.

1939 metų rugpjūčio 23 dieną Vokietijos ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministrai pasirašė nepuolimo sutartį – vadinamąjį Molotovo-Ribentropo paktą – ir slaptuosius protokolus.

Pagal juos, sovietai ir naciai Antrojo pasaulinio karo išvakarėse pasidalijo Baltijos šalis ir Lenkiją į įtakos sferas. Netrukus po pakto pasirašymo prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jo metu Baltijos šalys ir Lenkija buvo okupuotos.