Gelbėdama mamą moksleivė susigrūmė su žudiku

„Tu – lavonas, ir man nesvarbu, kad atsėdėsiu 15 metų“, – šiuos buvusio draugo žodžius pusamžė alytiškė tikriausiai atsimins visą likusį gyvenimą.

Juos 47 metų sulaukęs buvęs Rusijos kariškis Aleksandras Marinas ištarė moteriai ją badydamas 35 cm ilgio virtuviniu šefo peiliu, iš viso smogė šešis kartus. Vėliau policijos pareigūnai prisiminė, kad daugiabučio namo laiptinėje, kur vyko šiurpi drama, kruvinos buvo ne tik grindys, bet ir sienos.

Tai, kad alytiškė išgyveno po jai surengtos kraupios egzekucijos, galima vadinti tikru stebuklu. Moters gyvybę išgelbėjo ne tik itin operatyviai į pagalbos šauksmą sureagavę policijos pareigūnai ir netrukus atvykę medikai.

Pagrindinis vaidmuo teko jos nepilnametei dukrai – ji, matydama peiliu badomą mamą, neišsigando, ėmė kumščiu daužyti girto, tačiau žmones žudyti ir žaloti apmokyto rusų kariškio galvą, o galiausiai įstengė atimti peilį.

Mamos gyvybę išgelbėjusi mergina patyrė itin stiprų sukrėtimą, jai teko kreiptis pagalbos į medikus. Todėl, gerbiant ir saugant nukentėjusiųjų privatumą, jų tapatybės nebus viešinamos.

Atsitiktinis susitikimas parduotuvėje tapo lemtingas

Kruviną egzekuciją praėjusių metų birželio 27 dienos vakarą surengęs A. Marinas su savo auka buvo pažįstamas nuo vaikystės. Kartu jie Alytuje mokėsi nuo 1 iki 10 klasės, gyveno šalia vienas kito, o vėliau jų keliai išsiskyrė.

A. Marinas išvyko iš Lietuvos, Rusijoje baigė aukštąją desantininkų mokyklą, vėliau tarnavo šios šalies kariuomenėje. Per 8 tarnybos metus užsitarnavo karinį vyr. leitenanto laipsnį.

Profesionaliam rusų kariškiui grįžus į Lietuvą, jo gyvenimas pasikeitė: dėl vagysčių prasidėjo problemos su teisėsauga. Pirmą kartą jis prieš teismą stojo 2003 metais, taip pat dėl vagysčių buvo teisiamas ir 2004 metais, o 2007-aisiais prieš teismą stojo dukart.

Paskutinį teismo nuosprendį jis išgirdo 2012 metais, Alytaus rajono apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu dėl vengimo išlaikyti savo vaiką.

Su savo vaikystės drauge A. Marinas atsitiktinai susitiko 2017 metų rudenį vienoje Alytaus parduotuvių. Buvę klasiokai pasikalbėjo, apsikeitė telefono numeriais.

Išsituokęs buvęs profesionalus kariškis A. Marinas savo vaikystės draugei ėmė rodyti dėmesį. Po ilgų išsiskyrimo metų vyras nusprendė, jog myli savo klasiokę, tačiau šiai jo rodomas dėmesys atrodė vis įkyresnis, o elgesys – sunkiai prognozuojamas.

Vėliau alytiškė prisiminė, kad klasės draugo elgesys pasikeitė 2018 metų rudenį, kai ši jam galiausiai pasakė nenorinti su juo bendrauti. Ko gero, šis moters pareiškimas užgavo buvusio desantininko savimeilę. Tąkart moteris pirmą kartą išgirdo grasinimus ją nužudyti.

Vyras jau buvo pradėjęs stipriai girtauti, nesiliovė persekiojęs su juo draugauti nenorėjusios buvusios klasiokės. Jo elgesys vis labiau agresyvėjo, A. Marimas ėmė pavyduliauti, įsivaizdavo, kad moteris priklauso tik jam vienam.

Prisipažino dėl pavydo netekęs proto

Apie bręstančią tragediją liudijo ir jo siųstos SMS žinutės. „Viskas aišku, pamatysiu su kitu, užmušiu“, „jeigu tu su kitu, aš niekada tau neatleisiu“, „viskas aišku, tau niekas nepadės, šliundra“, „ačiū dievui, kad aš netikėjau tavo meile niekada“ – 2019 m. kovo mėnesį rusų kalba alytiškei rašė A. Marinas.

Vyro emocijos stipriai kito, pradžioje pavyduliavęs, po kurio laiko jis pakeitė toną ir ėmė atsiprašinėti. Pripažino dėl pavydo netekęs nuovokos.

„Atleisk, brangioji, galvą pamečiau iš pavydo“, „Labanakt, mylimoji“, „Tai pavydas mane išvedė iš proto, atleisk brangioji, gyvent be tavęs negaliu“ – praėjusių metų kovo pabaigoje vaikystės draugei rašė A. Marinas.

Panašu, jog tai buvo laikinas savo klaidų suvokimas. Negalėdamas susitaikyti su mintimi, jog buvusi klasės draugė nenori su juo užmegzti rimtesnių santykių, A. Marinas ne kartą girtas veržėsi į jos butą, rėkavo po langais. Dėl to moteris kvietė policiją, už ramybės drumstimą policininkai jį kelis kartus nubaudė administracine tvarka.

Pamatęs klasiokės bute šešėlį jį palaikė kitu vyru

Nors moteris ne vieną kartą aiškiai pasakė nenorinti bendrauti su agresyviu ir neprognozuojamu klasės draugu, prašė policijos pareigūnų pagalbos, tačiau buvęs rusų kariuomenės desantininkas nenurimo.

Jo pavydo priepuoliai kulminaciją pasiekė 2019 metų birželio 27 dienos vakarą, kai alaus ir degtinės išgėręs A. Marinas nusprendė eiti pas buvusią klasės draugę susitaikyti.

Vyras priėjo prie pirmajame daugiabučio namo aukšte buvusio moters buto ir pamatė, kad miegamajame dega šviesa. Pabeldus į langą viduje jam pasirodė dideli šešėliai. Girtam ir pavydo apakintam A. Marinui pasivaideno, kad moters bute yra kitas vyriškis. Vėliau buvęs kariškis pripažino, jog išvydus šešėlius jam pasidarė „negerai su galva“.

Nubėgęs prie virtuvės lango, jis griebė ant žemės buvusį akmenį ir juo išdaužė dvigubo stiklo paketą. Girtas desantininkas per langą pateko į moters buto virtuvę, griebė ten buvusį didžiausią iš peilių. A. Marinas vėliau aiškino, kad šiuo šefo peiliu ketinęs sužaloti įsivaizduojamą vyrą, tačiau įvykiai pakrypo visai kita linkme.

„Aš tau sakiau, jog nužudysiu“

Išgirdusi dūžtančio stiklo garsą buto savininkė nuskubėjo į virtuvę, įjungusi šviesą pamatė savo buvusį klasės draugą A. Mariną.

Nujausdama, kuo visa tai gali baigtis, moteris dar spėjo nepilnametei dukrai sušukti, kad ši kuo skubiau kviestų policiją ir bėgtų į savo kambarį slėptis.

Gelbėdamasi moteris išbėgo į daugiabučio laiptinę, bet laukan ištrūkti ir ten pasislėpti negalėjo – durys buvo užrakintos. Šaukdama, kad kas nors padėtų, ji bėgo link viršutinių aukštų, tačiau ją pasivijo didžiausiu virtuvėje rastu peiliu ginkluotas A. Marinas.

Moteris prisiminė, kad sunkiai suvokiamo pavydo apakintas buvęs klasiokas griebė už kojos, ji suklupo, tada ją vyras staigiu judesiu apvertė ir atsisėdo ant kojų. Griebęs už plaukų, reikalavo žiūrėti į akis, būtent tada moteris A. Marino rankose išvydo didžiulį peilį.

Galiausiai rusų kalba ištaręs „aš tau sakiau, jog nužudysiu“, jis tris kartus peiliu smogė į pilvą. Peilio ašmenys stipriai sužalojo kepenis, vieno šių smūgių jos buvo perdurtos kiaurai.

Išgirdęs žudomos moters klyksmus, pagalbos šauksmą, į laiptinę išbėgo kaimynas, tačiau peiliu mojavęs buvęs profesionalus rusų kariškis jam lietuviškai suriko nesiartinti, grasino užmušti.

„Kaimynas blaškėsi, sakė, jog laikyčiausi, jog tuoj atvažiuos policija, šaukė savo žmonai, kur ta policija. Kai kaimynas pabandė dar kartą prisiartinti, tada A. Marinas smogė dar vieną smūgį ir pataikė į plautį, pasigirdo švilpimas“, – kraupius išgyvenimus vėliau atpasakojo moteris.

Krauju plūstanti sunkiai sužalota moteris dar įstengė pasakyti: „Tu mane nužudei“, o jis atsakė: „Dar ne, kur tavo širdis“.

Moteris šaukėsi pagalbos, priešinosi, bandė ištrūkti, kaip įmanydama siekė atimti ar išmušti peilį, dėl to buvo įpjauti du kairės rankos pirštai.

„Suduodamas priešpaskutinį smūgį A. Marinas rusiškai pasakė: „Tu – lavonas, ir man nesvarbu, kad atsėdėsiu 15 metų“, – prisiminė kraupią egzekuciją išgyvenusi alytiškė.

Neeilinė dvikova: moksleivė prieš buvusį desantininką

Sunkiai sužalotos moters gyvybę išgelbėjo kritinėje situacijoje savitvardos nepraradusi jos nepilnametė dukra.

Iškvietusi policiją moksleivė išbėgo į laiptinę, kur išvydo krauju plūstančią mamą.

Karatė treniruotes lankiusi moksleivė nesutriko. Gelbėdama žudomą mamą nepilnametė ėmė daužyti egzekutoriaus galvą, nes iš patirties treniruotėse žinojo, kad smūgiai į šią vietą yra itin skausmingi.

Moksleivė vėliau policijos tyrėjams sakė, jog nuo smūgių A. Marinas vis sukiojo daužomą galvą, tad negalėjo peiliu badyti mamos. Gelbėdama mamos gyvybę paauglė pademonstravo neeilinę drąsą, įstengė ne tik nukreipti budelio dėmesį, bet ir iš girto bei nepalyginamai fiziškai stipresnio buvusio kariškio rankų atlaužusi pirštus išmušti peilį ir jį numesti tolyn.

Išgelbėta alytiškė tyrėjams pasakojo, kad po daugybės smūgių į A. Marino galvą visa dukters plaštaka buvo juoda, o moksleivė prisiminė į budelio galvą smogusi ne mažiau kaip 10 kartų.

Apklausiama pareigūnų moksleivė minėjo neabejojanti, jeigu nebūtų atėmusi peilio iš A. Marino, jis būtų ieškojęs mamos širdies bei ją nužudęs, nes didelę laiko dalį rusiškai rėkė „kur tavo širdis“. Šią egzekuciją mačiusiai kaimynei ji sakė pati nežinanti, kaip atsirado tiek jėgų pasipriešinti A. Marinui.

Nors iš A. Marino rankų peilis buvo išmuštas, girtas vyras nesitraukė nuo kraujuojančios aukos. Pasak liudininkų, jis nuolatos rusiškai kartojęs: „Myliu tave, bet džiaukis, kad nepataikiau į širdį.“ Krauju plūstanti, šešiais didžiulio peilio dūriais sužalota moteris bandė užspausti žaizdas, buvo sąmoninga, bet kartojo tuojau mirsianti.

Foto: RIA/Scanpix

Vieni pareigūnai tramdė žudiką, kitas – spaudė kraujuojančias aukos žaizdas

Iškviesti policijos pareigūnai atvyko itin greitai, vos per kelias minutes. Vėliau jie liudijo, kad laiptinėje, kur vyko egzekucija, buvo labai daug kraujo.

Alytaus policijos patruliams teko neeilinė misija – ne tik sulaikyti girtą bei agresyvų A. Mariną, bet ir laukiant atvykstančių medikų teikti pagalbą stipriai kraujuojančiai jo aukai. Tai darė vienas policijos patrulių – padedant šalia buvusiam kaimynui stabdė kraujavimą spausdamas žaizdas, kalbino moterį, kad ši neprarastų sąmonės.

Laimei, medikams pavyko išgelbėti sunkiai sužalotos moters gyvybę. Alytiškės laukė ilgas ir sudėtingas gydymas, prireikė ne vienos operacijos, medikams teko dukart perpilti kraują.

Ekspertai nustatė daugybines durtines ir pjautines krūtinės, pilvo, kairio dilbio, kairės plaštakos žaizdas su kepenų, perikardo ir diafragmos sužalojimais.

Mamą išgelbėjusiai moksleivei ši drama taip pat sukėlė sunkių pasekmių. Nors paauglė nebuvo sužalota, dėl kraupių išgyvenimų prireikė medikų pagalbos. Išgyventa akistata su mamą nužudyti siekusiu vyru ją itin sukrėtė.


Septintas smūgis peiliu galėjo tapti lemtingas

A. Marinui buvo pareikšti kaltinimai pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius – neteisėtai pažeidus asmens būsto neliečiamumą ir pasikėsinus nužudyti.

Bylos nagrinėjimo metu buvęs kariškis neneigė pirmojo kaltinimo, pripažino akmeniu išdaužęs klasiokės buto langą ir įsiveržęs vidun. Tačiau dėl kur kas sunkesnio kaltinimo, pasikėsinimo nužudyti žmogų, jis savo kaltę neigė. Šeštą kartą teisiamas alytiškis tai darė gana primityvokai: nors nustatyta, kad jis didžiuliu peiliu į krūtinę ir pilvą smogė 6 kartus, kaltinamasis tikino žudyti nenorėjęs.

„Manau, šioje situacijoje akivaizdu, kad moters gyvybę išgelbėjo pasipriešinti įstengusi dukra. Ji ne tik smūgiavo į galvą, bet ir atlaužusi pirštus atėmė peilį. Sunku pasakyti, ar dar vienas, septintas, smūgis peiliu nebūtų tapęs mirtinas“, – portalui „Delfi“ sakė valstybės kaltinimą A. Marino byloje palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Rolandas Mackevičius.

Tai, kad A. Marinas turėjo tikslą nužudyti moterį, neabejojo ir jai byloje atstovavęs advokatas Kęstutis Staniulis. Jis atkreipė dėmesį į esminius A. Marino parodymų neatitikimus. Šis tikino į klasiokės butą įsiveržęs, nes pamatęs šešėlius miegamajame bei pagalvojęs, jog tai yra kitas vyras, tad ketinęs jį peiliu sužaloti.

„Tai kodėl, pagriebęs peilį, jis nebėgo į miegamąjį, kur buvo jo įsivaizduojamas vyras, o bėgo paskui nukentėjusiąją į laiptinę, kur ją užpuolė ir vos nenužudė?“ – svarstė moters atstovas, advokatas K. Staniulis.

Apmokytas žaloti ir žudyti

Duodamas parodymus teisme A. Marinas tikino neprisimenantis, kaip sakęs „aš tave užmušiu“, vėl kartojo nenorėjęs žudyti, o protu nesuvokiamą poelgį teisino tuo, kad dėl apimto pavydo ir pykčio savęs nekontroliavo.

Atsiprašęs savo aukos ir jos dukters, buvęs desantininkas pareiškė, jog kokią bausmę teismas skirs, tokią jis ir atliks.

Šešis smūgius didžiuliu peiliu į pilvą bei krūtinę sudavusio alytiškio argumentus, esą taip elgdamasis jis nenorėjo nieko žudyti, teismas atmetė, kaip niekuo nepagrįstus.

„Nukentėjusiajai nustatytas 6 smūgių peiliu skaičius, šių dūrių vieta daugiau į kairę kūno pusę, širdies srityje esančio perikardo sužalojimas, dūris 19,5 cm peilio geležte neabejotinai rodo, kad A. Marinas turėjo tikslą pataikyti į širdį ir nužudyti.

Šį vertinimą patvirtina ir tos aplinkybės, kad A. Marinas jau kelias dienas iki įvykio buvo supykęs ant nukentėjusios dėl įsivaizduojamos neištikimybės, įvykio metu buvo neblaivus (2,22 promilės)“, – nuosprendžiu A. Marinui konstatavo jo bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Darius Kantaravičius.

Nagrinėjant bylą atkreiptas dėmesys ir į tai, kad A. Marinas gerai išmanė žmogaus anatomiją, nes jis 4 metus mokėsi Rusijos desantininkų karinėje mokykloje, paskui dar 4 metus tarnavo rusų kariuomenės desanto padalinyje, įgijo vyr. leitenanto karinį laipsnį.

„Taigi puikiai išmanė žmogaus kūno anatomiją ir buvo apmokytas žaloti ir žudyti“, – teigė bylą išnagrinėjęs teismas.

Ši aplinkybė tapo itin svarbi vertinant tiek teisiamojo veiksmus, tiek jo aiškinimus, esą nenorėjęs moters žudyti.

„Teismas daro išvadą, jog kaltinamasis, suvokdamas savo veiksmų esmę, turėdamas pakankamai gyvenimiškos patirties ir karinį paruošimą, ne tik suprato nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, bet ir siekė ne kokių nors neapibrėžtų, o konkrečių padarinių ‒ nukentėjusiosios mirties, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, t. y. pasikėsino nužudyti nukentėjusiąją“, – nuosprendžiu konstatavo bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas.

Nuosprendį žadama skųsti, peilis grąžinamas nukentėjusiajai

Valstybės kaltinimą byloje palaikęs Kauno apygardos prokuroras R. Mackevičius prašė A. Mariną pripažinti kaltu bei jam skirti galutinę 9 metų laisvės atėmimo bausmę.

Šių metų birželio 18 dienos nuosprendžiu teismas A. Mariną pripažino kaltu dėl abiejų inkriminuotų veikų. Už neteisėtą asmens būsto neliečiamumo pažeidimą skyrė vienus metus laisvės apribojimo, už pasikėsinimą nužudyti – 7 metus nelaisvės. Abi bausmes subendrinus, galutinė bausmė A. Marinui – 7 metai laisvės atėmimo, į jos terminą įskaičiuojant laiką nuo 2019 metų birželio 28 dienos, kai vyriškis buvo suimtas.

Pasikėsinimą išgyvenusios moters ieškinį ją vos nenužudžiusiam buvusiam klasiokui teismas tenkino iš dalies. Vietoje prašytų 30 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista 13 tūkst. 50 eurų, o 525 eurais įvertinta turtinė žala sumažinta iki 480 eurų.

Teismui visiškai patenkinus Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį, nusikaltėlis turės atlyginti ir savo aukos gelbėjimo išlaidas – 5 tūkst. 101 eurą.

Spręsdamas klausimą dėl daiktinių įrodymų teismas nusprendė asmeninius A. Marino daiktus jam grąžinti per įkalinimo įstaigą, dalį sukruvintų drabužių bei akmenį, kuriuo buvo išdaužtas langas, sunaikinti, egzekucijos įrankiu tapusį virtuvinį peilį grąžinti nukentėjusiai alytiškei.

Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kraupų pasikėsinimą išgyvenusiai alytiškei teisme atstovavęs advokatas K. Staniulis užsiminė, jog šia teise bus pasinaudota, nuosprendis bus skundžiamas, tačiau skundo motyvų nedetalizavo. Panašu, jog nukentėjusiosios bei jos atstovo netenkina iš buvusio kariškio priteista žala bei jam skirta tik 7 metų nelaisvės bausmė.

Baudžiamajame įstatyme už A. Marino padarytą nusikaltimą, pasikėsinimą nužudyti, numatyta bausmė – laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Bendrojo pagalbos centro numeris – 112.
Emocinės paramos tarnybaTelefono numerisEl. adresasDarbo laikas
„Pagalbos moterims linija“8 800 66366pagalba@moteriai.ltkasdien visą parą
„Vilties linija“116 123vilties.linija@gmail.comkasdien visą parą
„Linija Doverija“ (pagalba paaugliams ir jaunimui teikiama rusų kalba)8 800 77277II-VI 16:00-20:00
SPC kontaktai:
Specializuotos pagalbos centrų, 2017 metais teikiančių specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, sąrašas pagal savivaldybes
SavivaldybėOrganizacijos pavadinimasTel. Nr.El. pašto adresas
Akmenės r.Moterų veiklos inovacijų centras8 652 24232mvic@splius.lt
Alytaus m.Alytaus miesto moterų krizių centras8 645 45287ammkc@aktv.lt
Alytaus r.Alytaus miesto moterų krizių centras8 645 45287ammkc@aktv.lt
Anykščių r.Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras8 615 45464anyksciumoterys@gmail.com
BirštonoMoterų teisių asociacija (buv. Kauno moterų draugija8 603 89833mota.mums@gmail.com
Biržų r.Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius8 699 86866paramosnamai@gmail.com
DruskininkųAlytaus miesto moterų krizių centras8 645 45287ammkc@aktv.lt
ElektrėnųMoterų informacijos centras8 5 2629003 8 650 95216spc@lygus.lt
Ignalinos r.Visagino šeimos krizių centras8 699 20069 8 686 60657viltisvskc@gmail.com
Jonavos r.Moters pagalba moteriai8 618 40044vinfo@moters-pagalba.lt
Joniškio r.Moterų veiklos inovacijų centras8 652 24232mvic@splius.lt
Jurbarko r.Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras8 446 61565 8 616 55877taurage@moterscentras.w3.lt
Kaišiadorių r.Asociacija „Kauno moterų draugija“8 603 89833kmd.asoc@gmail.com
KalvarijosMarijampolės apskrities moters veikos centras8 343 59525 8 633 55007spc.mar@gmail.com
Kauno m.Kauno apskrities moterų krizių centras8 679 31930kaunoaspc@kamkc.lt
Kauno r.Asociacija „Kauno moterų draugija“8 603 89833kmd.asoc@gmail.com
Kazlų RūdosMarijampolės apskrities moters veiklos centras8 343 59525 8 633 55007spc.mar@gmail.com
Kelmės r.Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras8 446 61565 8 616 55877taurage@moterscentras.w3.lt
Kėdainių r.Moters pagalba moteriai8 618 40044info@moters-pagalba.lt
Klaipėdos m.Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras8 46 350099 8 650 60094kmn@moteriai.lt
Klaipėdos r.Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras8 445 78024 8 605 82331kretingosmoterys@gmail.com
Kretingos r.Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras8 445 78024 8 605 82331kretingosmoterys@gmail.com
Kupiškio r.Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius8 699 86866paramosnamai@gmail.com
Lazdijų r.Alytaus miesto moterų krizių centras8 645 45287ammkc@aktv.lt
MarijampolėsMarijampolės apskrities moters veiklos centras8 343 59525 8 633 55007spc.mar@gmail.com
Mažeikių r.Telšių krizių centras8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282kriziucentras@gmail.com
Molėtų r.Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras8 615 45464anyksciumoterys@gmail.com
Neringos m.Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras8 46 350099 8 650 60094kmn@moteriai.lt
PagėgiųKoordinacinis centras „Gilė“8 610 10715koordinaciniscentras@gmail.com
Pakruojo r.Moterų veiklos inovacijų centras8 652 24232mvic@splius.lt
Palangos m.Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras8 46 350099 8 650 60094kmn@moteriai.lt
Panevėžio m.Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius8 699 86866paramosnamai@gmail.com
Panevėžio r.Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius8 699 86866paramosnamai@gmail.com
Pasvalio r.Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius8 699 86866 paramosnamai@gmail.com
Plungės r.Telšių krizių centras8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282kriziucentras@gmail.com
Prienų r.Asociacija „Kauno moterų draugija“8 603 89833kmd.asoc@gmail.com
Radviliškio r.Moterų veiklos inovacijų centras8 652 24232mvic@splius.lt
Raseinių r.Raseinių krizių centras8 657 87475info@kriziucentras.eu
RietavoTelšių krizių centras8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282kriziucentras@gmail.com
Rokiškio r.Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius8 699 86866paramosnamai@gmail.com
Skuodo r.Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras8 445 78024 8 605 82331kretingosmoterys@gmail.com
Šakių r.Marijampolės apskrities moters veiklos centras8 343 59525 8 633 55007spc.mar@gmail.com
Šalčininkų r.Moterų informacijos centras8 650 95216 8 5 2629003spc@lygus.lt
Šiaulių m.Moterų veiklos inovacijų centras8 652 24232mvic@splius.lt
Šiaulių r.Moterų veiklos inovacijų centras8 652 24232mvic@splius.lt
Šilalės r.Koordinacinis centras „Gilė“8 610 10715koordinaciniscentras@gmail.com
Šilutės r.Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras8 445 78024 8 605 82331kretingosmoterys@gmail.com
Širvintų r.Moterų informacijos centras8 5 2629003 8 650 95216spc@lygus.lt
Švenčionių r.Moterų informacijos centras8 5 2629003 8 650 95216spc@lygus.lt
Tauragės r.Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras8 446 61565 8 616 55877taurage@moterscentras.w3.lt
Telšių r.Telšių krizių centras8 609 02636 8 682 29459 8 444 74282kriziucentras@gmail.com
Trakų r.Moterų informacijos centras8 5 2629003 8 650 95216spc@lygus.lt
Ukmergės r.Moters pagalba moteriai8 618 40044info@moters-pagalba.lt
Utenos r.Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras8 615 45464anyksciumoterys@gmail.com
Varėnos r.Alytaus miesto moterų krizių centras8 645 45287ammkc@aktv.lt
Vilkaviškio r.Marijampolės apskrities moters veiklos centras8 343 59525 8 633 55007spc.mar@gmail.com
Vilniaus m. (išskyrus Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijas) Vilniaus m. (Naujininkų, Grigiškių, Naujosios Vilnius seniūnijos)Vilniaus moterų namai Moterų informacijos centras8 5 2616380vmotnam@vmotnam.lt
Vilniaus r.Moterų informacijos centras8 5 2629003 8 650 95216spc@lygus.lt
Visagino r.Visagino šeimos krizių centras8 699 20069 8 686 60657viltisvskc@gmail.com
Zarasų r.Visagino šeimos krizių centras8 699 20069 8 686 60657viltisvskc@gmail.com
SVARBU. bukstipri.lt - Vidaus reikalų ministerijos administruojama internetinė svetainė, skirta žmonėms, susidūrusiems su smurtu artimoje aplinkoje.
Bendrojo pagalbos centro numeris – 112.

Pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims visoje Lietuvoje teikia Specializuotos pagalbos cendivai (SPC). Patyrėte fizinį, psichologinį, seksualinį, ekonominį smurtą? Nedvejodami kreipkitės nurodytais kontaktais pagal savo gyvenamąją vietą:
RegionasSpecializuotos pagalbos cendivasTelefonai, el.paštas
Akmenės r., Joniškio r.,Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r.Moterų veiklos inovacijų centras8 652 24232
mvic@splius.lt
Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų sav., Lazdijų r., Varėnos r.Alytaus miesto moterų krizių centras8 645 45287
info@ammkc.lt
Anykščių r., Molėtų r., Utenos r.Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras8 615 45464
anyksciumoterys@gmail.com
Birštono sav., Kaišiadorių r., Kauno r., Prienų r.Moterų teisių asociacija8 603 89833
mota.mums@gmail.com
Panevėžio m., Panevėžio r., Biržų r., Kupiškio r., Pasvalio r., Rokiškio r.Lietuvos agentūros "SOS vaikai" Panevėžio skyrius8 699 86866
paramosnamai@gmail.com
Elektrėnų sav., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Švenčionių r., Vilniaus m.(Naujininkų, N.Vilnios, Grigiškių seniūnijos), Vilniaus r.Moterų informacijos centras8 650 95216
skpc@lygus.lt
Visagino m., Ignalinos r., Zarasų r.Visagino šeimos krizių centras8 699 20069
viltisvskc@gmail.com
Jonavos r., Kėdainių r., Ukmergės r.Kauno moterų linija8 618 40044
skpc@moterulinija.lt
Tauragės r., Kelmės r., Jurbarko r.Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras8 616 55877
taurage@moterscentras.w3.lt
Marijampolės sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Šakių r., Vilkaviškio r.Marijampolės apskrities moters veiklos centras8 63355007
spc.mar@gmail.com
Kauno m.Kauno apskrities moterų krizių centras8 679 31930
kaunoaspc@kamkc.lt
Klaipėdos m., Neringos m., Palangos m.Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras8 650 60094
kmn@moteriai.lt
Kretingos r., Klaipėdos r., Skuodo r., Šilutės r.Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras8 605 82331
kretingosmoterys@gmail.com
Telšių r., Mažeikių r., Plungės r., Rietavo sav.Telšių krizių centras8 671 16590
spc.telsiai@gmail.com
Šilalės r., Pagėgių sav.Koordinacinis centras "Gilė"8 610 10715
koordinaciniscentras@gmail.com
Raseinių r.Raseinių krizių centras8 428 52177
info@kriziucentras.eu
Vilniaus m.(išskyrus Naujininkų, N. Vilnios, Grigiškių seniūnijas)Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija8 664 31207
pagalba@skpcpagalba.lt