Tokią Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pataisą įregistravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti Seimo narių grupė – Povilas Urbšys, Valentinas Bukauskas, Vytautas Kamblevičius, Vanda Kravčionok, Ričardas Juška, Algirdas Butkevičius, Gintautas Kindurys, Mindaugas Puidokas ir Algis Strelčiūnas.

„Galiojančiame įstatyme nėra aiškiai pasakyta, kad politiko nuomonės pareiškimas visuomenei svarbiais klausimais nėra politinė reklama, todėl tokių nuomonių reiškimą Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) vertina skirtingai, kartais tai vertinama kaip politinė reklama, kartais – ne“, – sako projektą parengę Seimo nariai.

Kaip reglamentuota galiojančiame įstatyme, „politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa“.

„Vertinant pagal šį apibrėžimą valstybės politiko pareikštą nuomonę visuomenei svarbiais klausimais galima interpretuoti įvairiai – tiek kaip politinę reklamą, tiek ir kaip nepatenkančią į politinės reklamos sąvoką“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Jeigu Seimas pritartų, Vyriausioji rinkimų komisija turėtų patikslinti savo 2018 m. birželio 19 d. sprendimą „Dėl rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo“.

Siūloma, kad įstatymo pakeitimas įsigaliotų jau po rudenį vyksiančių Seimo rinkimų – 2020 m. lapkričio 15 d.