Parlamentas 106 Seimo nariams balsavus „už“ priėmė rezoliuciją dėl Rusijos Dūmos „kėsinimosi perrašyti istoriją ir kvestionuoti šiuolaikinės civilizacijos ir tarptautinės teisės pagrindus“.

Taip parlamentas įvertino Rusijos Dūmos bandymą atšaukti sprendimą, kuriuo ji pati prieš tris dešimtmečius pasmerkė Ribentropo-Molotovo paktą.

Seimo rezoliuciją pristatęs vienas iš jos iniciatorių Užsienio reikalų komiteto narys konservatorius Emanuelis Zingeris teigė, kad šis Rusijos parlamento žingsnis yra „liūdna neįtikėtina Rusijos demokratijos baigtis“.

Rezoliucija pažymima, kad Rusijos bandymu atšaukti sprendimą dėl Ribentropo-Molotovo pakto pasmerkimo, „būtų reabilituojamas tiek sovietinis, tiek nacistinis totalitariniai režimai neigiant jų tarptautinius nusikaltimus“.

Dokumentu Seimas pasisakė, kad tokius Rusijos bandymus griežtai smerkia ir vertina ir vertina kaip kėsinimąsi į šiuolaikinės civilizacijos ir tarptautinės teisės pagrindus.

„Tokiais sisteminiais istorinio revizionizmo veiksmais Rusijos Dūma siekia pateisinti Rusijos dabartinę agresyvią politiką ir agresiją kaimyninių valstybių atžvilgiu, kvestionuoti kaimyninių šalių valstybingumą remiantis „artimojo užsienio“, „rusų pasaulio“ ir „tėvynainių gynimo“ koncepcijomis“, – sakoma dokumente.

Rezoliucija taip pat Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis įpareigojamas kelti klausimą, kad minėtus Rusijos veiksmus apsvarstytų Valstybės gynimo taryba.

Rusijos parlamente registruota iniciatyva atšaukti prieš tris dešimtmečius priimtą Ribentropo-Molotovo pakto pasmerkimą.

1939 metų rugpjūčio 23 dieną Vokietijos ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministrai pasirašė nepuolimo sutartį – vadinamąjį Molotovo-Ribentropo paktą – ir slaptuosius protokolus.

Pagal juos, sovietai ir naciai Antrojo pasaulinio karo išvakarėse pasidalijo Baltijos šalis ir Lenkiją į įtakos sferas. Netrukus po pakto pasirašymo prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jo metu Baltijos šalys ir Lenkija buvo okupuotos.