Šiuo metu septyni teisėjai pretenduoja į nuo liepos 5 dienos atsilaisvinančią LAT teisėjos Janinos Januškienės poziciją. Apie juos paskelbta Nacionalinės teismų administracijos tinklapyje.

Prezidento Gitano Nausėdos teikimu Seimas birželio 9 dieną atleido J. Januškienę iš pareigų nuo liepos 5 dienos, nes pasibaigė jos įgaliojimų laikas.

Į šią poziciją pretenduoja Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, Lietuvos Apeliacinio teismo teisėjai Artūras Driukas ir Egidija Tamošiūnienė, Klaipėdos apylinkės teismo teisėja Audra Ežerskė, Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė ir M. Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros docentas Gintautas Danišauskas.

Iki šiol kandidatą į LAT teisėjus atrinkdavo prezidentas, kreipdavosi patarimo į Teisėjų tarybą ir tuomet teikdavo kandidatūrą Seimui.

Pagal nuo balandžio pirmosios įsigaliojusius Teismų įstatymo pakeitimus, kandidatų į Aukščiausiojo teismo teisėjus atranką vykdo Atrankos komisija.

Teisėjų Atrankos komisiją sudaro septyni žmonės, keturis iš jų skiria prezidentas, tris – Teisėjų taryba. Teisėjų tarybos nariai negali tuo pačiu metu būti ir Atrankos komisijos nariais.

Atrankos komisijai įvertinus visus kandidatus, vieną ar kelis iš jų komisija motyvuotai rekomenduoja prezidentui.

LAT teisėjus prezidento teikimu skiria ir atleidžia Seimas.

Aukščiausiojo teismo teisėju gali tapti teisėjas arba teisės krypties socialinių mokslų daktaras, turintis ne mažesnį kaip dešimties metų teisėjo arba teisinio pedagoginio darbo stažą.