Antakalnio kapinėse Vilniuje vyks gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo žuvusiems už Tėvynę Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale.

Varėnos rajone, Ūtos kaime, bus pagerbta pirmoji sovietų okupacijos auka, pasienietis Aleksandras Barauskas. Bus padėta gėlių jo žūties vietoje ir ant kapo Perlojos kapinėse.

1940 metų birželio 15 dieną maždaug 3.40 val. apie dvidešimt Raudonosios armijos 185-ojo šaulių divizijos žvalgybinės grupės kareivių apšaudė pasienio 2-osios Ūtos sargybos būstinę, susprogdino granatą ir, įsiveržę į patalpą, jėga išvedė sargybos viršininką A. Barauską į kiemą. Vienas kareivis kelis kartus kirto jam kardu, kitas iššovė į galvą. Vežamas pas gydytoją A. Barauskas mirė.

Okupacijos pradžią primins ir Lietuvos ypatingojo archyvo parengta virtuali paroda, atspindinti sovietinės okupacijos ir aneksijos procesus.

Joje skelbiami dokumentai ir nuotraukos, saugomos Lietuvos ypatingajame archyve, Centriniame valstybės archyve, Pasieniečių muziejuje.

1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir įjungė ją į savo sudėtį. Prasidėjo sovietinės okupacijos laikotarpis, per kurį tūkstančiai žmonių kalinti, ištremti, nužudyti.

1990 metų kovo 11 dieną Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę.