„Mūsų senoliai susiduria su įvairiomis problemomis. Dabartinės COVID-19 pandemijos metu ypač išryškėjo vyresnio amžiaus žmonėms kylančių problemų gausa: didesnis sveikatos paslaugų poreikis, vyresnio amžiaus žmonėms palankių įstaigų poreikis, pagyvenusių žmonių diskriminavimo ir atleidimo iš darbo problema. Kurdama savo programą Vyriausybė nusimatė daug gražių darbų, kurie galėtų padėti palengvinti mūsų senjorų gyvenimą, tačiau matome, kad Vyriausybė neskuba jų įgyvendinti“, – teigė L. Kasčiūnas.

„Vienas iš esminių Vyriausybės programoje išdėstytų darbų buvo padaryti socialines ir sveikatos priežiūros įstaigas palankesnes vyresnio amžiaus žmonėms. Viešose įstaigose dirbantys specialistai turėjo įsisavinti specifines žinias ir gebėjimus bendraujant su senjorais, taip pat sukurti palankesnes fizines aplinkos sąlygas gauti jiems tinkamą gydymą ar socialines paslaugas. Visgi šios Vyriausybės kadencijai riedant į pabaigą, Lietuvoje neturime nė vienos įstaigos, kuri atitiktų šiuos reikalavimus. Susiduriame su nedovanotinu vėlavimu įgyvendinant numatytus darbus, formaliu požiūriu į problemos sprendimą“, – teigė Seimo narė G. Skaistė.

Kaip pastebi konservatoriai, Vyriausybės programos įgyvendinimo plano „Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kompleksinių ir integruotų paslaugų teikimo sistemos sukūrimas“ viena iš priemonių numato vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos sertifikavimo reikalavimų ir normatyvų parengimą bei sertifikavimo proceso atlikimą.

Kreipimosi autoriai pažymi, kad jau 2017 metų trečią ketvirtį Lietuvos socialinės ir sveikatos priežiūros įstaigoms turėjo būti sudaryta galimybė įgauti vyresnio amžiaus žmonėms palankios įstaigos statusą.

„Vėluojant net dvejus metus, 2019 metų spalį tokia galimybė buvo pasiūlyta tik sveikatos priežiūros įstaigoms, kai A.Verygos įsakymu buvo patvirtintas vertinimo aprašas. Jame numatyta, kad, norint oficialiai gauti vyresnio amžiaus žmonėms palankios gydymo įstaigos statusą, privalu atitikti tam tikrus reikalavimus – nuo organizacinės kultūros iki fizinės aplinkos pritaikymo. Deja, papildomų paskatų tapti tokia įstaiga numatyta nebuvo. Vienintelis galimas įvertinimas – įstaigų sąrašo paskelbimas Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje“, – sako Seimo nariai L. Kasčiūnas ir G. Skaistė.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos duomenimis, praėjus jau daugiau nei pusmečiui nuo aprašo patvirtinimo, iš sveikatos priežiūros įstaigų negauta nė vienos paraiškos tapti vyresnio amžiaus žmonėms palankia įstaiga.