Už pradinių klasių mokinius pagal ankstesnius sprendimus išmokos nebebus mokamos nuo birželio 8 dienos, nes šią savaitę baigiasi jų mokslo metai, o už darželinukus, priešmokyklinukus ir specialiąsias mokyklas lankančius mokinius su negalia – nuo pataisos įsigaliojimo. Įstatymo pataisa įsigalios kitą dieną pasirašius prezidentui.

Šiuo metu ekstremali situacija ir karantinas dar tęsiasi, bet apribojimų veikti darželiams ar mokykloms nebėra, todėl ligos išmokos už nesergančius vaikus nebebus mokamos.

Dėl epideminės situacijos „Sodra“ iš viso išmokėjo jau 88 mln. eurų ligos išmokų.

Vaikui susirgus galioja įprastos įstatymo nuostatos, pagal kurias tėvai, globėjai, budintys globotojai ar dirbantys seneliai gali slaugyti vaiką iki 14 kalendorinių dienų ir gauti ligos išmoką, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo popieriuje.

Palengvinimas tėvams, kurių vaikai lanko „neregistruotus darželius“

Kartu su aiškiu išmokų mokėjimo pabaigos laiku nustatyti ir palengvinimai tėvams ar globėjams, kurie per karantiną negavo ligos išmokos nedarbingumo metu, nes iki karantino pradžios vaiką vedė į vadinamuosius „neregistruotus darželius“.

Tokie darželiai nėra registruoti kaip švietimo teikėjai Švietimo ir mokslo institucijų registre, paslaugos juose teikiamos dirbant pagal individualią veiklą.

Seimas pritarė, kad nedarbingumas ir ligos išmoka per karantiną turi priklausyti ir „neregistruotus darželius“ lankiusių ar su auklėmis laiką leidusių vaikų tėvams ar globėjams. Nuspręsta, kad ligos išmokos turi būti mokamos už visus vaikus iki pirmos klasės, nepriklausomai nuo to, kas ir kur prižiūrėjo vaiką iki karantino.

Tėvams ar globėjams, kurių vaikai lankė panašaus tipo „neregistruotus darželius“ ir kurie turėjo nedarbingumą (už kurį nesumokėta) vaikui prižiūrėti, ligos išmokas „Sodra“ paskirs atgaline tvarka nuo karantino pradžios už visą nedarbingumo laikotarpį.

Dirbantys seneliai per karantiną galės prižiūrėti vaikus be apribojimų

Seime taip pat sutarta naikinti apribojimus darželinukų, priešmokyklinukų, pradinukų ar vaikų su negalia iki 21 metų seneliams, kai jie pageidauja prižiūrėti vaikaičius per karantiną.

Šiuo metu jie tai daryti gali tik tuomet, jeigu tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu ir jiems darbe nėra paskelbta prastova. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu vaiko tėvai išsiskyrę, bet tėtis nenori prižiūrėti vaiko, nors dirba nuotoliniu būdu, močiutė vis tiek negali gauti nedarbingumo ir ligos išmokos, nes teoriškai vaiką turėtų prižiūrėti tėtis.

Jei už kai kurių senelių nedarbingumą vaikams prižiūrėti per karantiną dėl galiojusių apribojimų nebuvo sumokėta, ligos išmokos bus paskirtos atgaline tvarka nuo karantino pradžios už visą nedarbingumo laikotarpį.

Ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą karantino metu siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo popieriuje. Ją gali gauti ligos socialiniu draudimu apdrausti vaiko tėvai, įtėviai, globėjai, budintys globotojai, seneliai.

Užsikrėtę medikai, pareigūnai didesnes išmokas gaus ir po karantino

Parlamente buvo pritarta ir dar vienai pataisai, pagal kurią net ir pasibaigus karantinui, bet tęsiantis ekstremaliai situacijai koronavirusu užsikrėtę medikai, pareigūnai, socialiniai darbuotojai ar kitų profesijų atstovai, jeigu jų darbe neišvengiamas kontaktas su šia pavojinga liga, gaus didesnes ligos išmokas.

Ligos išmokos tokių profesijų atstovams apsikrėtus ar susirgus siekia 77,58 proc. nuo atlyginimo popieriuje arba 100 proc. nuo atlyginimo į rankas.

Tokia pataisa priimta atsižvelgus į faktą, kad medikams, pareigūnams ir kitų profesijų atstovams gali tekti kontaktuoti su koronavirusu užsikrėtusiais asmenimis net ir pasibaigus karantinui.