Tokį nutarimo projektą jis siūlo priimti Seimui, atsižvelgiant į tai, kad kitais metais bus minimos 1991 m. sausio 13 d. sovietų agresijos 30-osios metinės.

Paskelbti nedarbo dieną siūloma, siekiant pažymėti Sausio 13-osios įvykių reikšmę Lietuvai, prisiminti žuvusius ir nukentėjusius laisvės gynėjus, taip pat įvertinant išskirtinę šios datos svarbą lietuvių tautos kovai už laisvę ir nepriklausomybę.

Nutarimo projekte Vyriausybei siūloma sudaryti komisiją, kuri iki šių metų spalio 1 d. parengtų 2021 m. sausio 13 d. minėjimo programą ir ją patvirtintų. Taip pat siūloma kitų metų valstybės biudžete numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas mano, kad teikiamas siūlymas Seimo nutarimu paskelbti konkrečią datą – 2021 m. sausio 13 d. – nedarbo diena neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo.

„Pagal galiojantį teisinį reguliavimą paprastai nedirbama švenčių dienomis, kurių sąrašą nustato Darbo kodeksas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – yra įrašyta į Atmintinų dienų įstatyme numatytą Atmintinų dienų sąrašą ir yra darbo diena. Todėl teikiamas siūlymas Seimo nutarimu paskelbti konkrečią datą – 2021 m. sausio 13 d. – nedarbo diena neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo“, – sakoma Teisės departamento išvadoje.

Norint, kad sausio 13 diena būtų nedarbo diena, Seimo teisininkų nuomone, reikėtų papildyti Darbo kodekso 123 straipsnį „Švenčių dienos“.