Pasak J. Razmos, peržiūrėjus internete skelbiamą Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) daugiau kaip šimto narių sąrašą nesunku pastebėti, kad tarp čia dominuojančių privačių įmonių ir asociacijų yra ir dvi Susisiekimo ministerijai pavaldžios, valstybės kontroliuojamos įmonės: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB Lietuvos geležinkeliai.

„Pastebėtina, kad LVK priklauso privačios įmonės ir asociacijos, kurių interesai neretai kertasi su minėtų valstybinių įmonių interesais: Gargždų geležinkelis, UAB, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija ir kt. Kokia prasmė minėtoms dviem jūsų pavaldumo įmonėms būti toje asociacijoje, kurioje dominuoja privačių įmonių interesai ir kurios vadovas būtent jiems atstovauja? Tuo galėjome įsitikinti, pavyzdžiui, Ekonomikos komitete svarstant krovinių vežimo geležinkeliais rinkos reglamentavimo klausimus“, – klausia konservatorius.

J. Razma klausia, ar tai nėra labiau dviejų privačių interesų išraiška: iš vienos pusės – privačių asociacijų interesas gauti solidų nario mokestį, iš kitos pusės – valstybės kontroliuojamų įmonių vadovų interesas maloniai praleisti laiką tam tikslui asociacijų rengiamuose vakarėliuose su kokia nors formalaus renginio priedanga.

„Ar nemanote, kad tikslinga minėtoms dviem valstybės kontroliuojamoms įmonėms išstoti iš LVK įvertinus ir dabartinius įvykius, susijusius su šios konfederacijos vadovo asmeniu? Kartu noriu pasiteirauti, kokį metinį nario mokestį konfederacijai sumoka dvi minėtos jūsų pavaldumo įmonės? Siūlau taip pat peržiūrėti visų jūsų pavaldumo įmonių ir kitų juridinių asmenų priklausymą privačioms asociacijoms. Kiek dalyvavimas jose atitinka viešuosius interesus? Ar tai nėra labiau dviejų privačių interesų išraiška: iš vienos pusės – privačių asociacijų interesas gauti solidų nario mokestį, iš kitos pusės – valstybės kontroliuojamų įmonių vadovų interesas maloniai praleisti laiką tam tikslui asociacijų rengiamuose vakarėliuose su kokia nors formalaus renginio priedanga?“, – klausia ministro J. Razma.