Tokia diena būtų skirta pagerbti senelius, stiprinti ryšį tarp atskirų kartų, puoselėti šeimos tradicijas. Tikimasi, kad Senelių diena prisidėtų prie pagarbos vyresnei kartai ugdymo.

„Moksliniais tyrimais įrodyta, kad senelių ir anūkų bendravimas mažina depresijos simptomus abiem bendraujančioms pusėms, senelių įsitraukimas į anūkų ugdymą statistiškai padidina vaikų galimybes lengviau išgyventi kritinius laikotarpius, ilgina pačių senelių gyvenimą. Tyrimai rodo, kad vaikų ir paauglių, artimai bendraujančių su seneliais, savijauta paprastai yra geresnė, jie patiria mažiau emocinių problemų ir demonstruoja mažiau probleminio elgesio, o seneliams bendraujant su anūkais sudaroma galimybė gyventi energingesnį ir aktyvesnį gyvenimą", – sako projektą parengusios Seimo narės, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė „socialdarbietė“ R. Šalaševičiūtė, konservatorė Irena Degutienė ir „valstietė“ Aušrinė Norkienė.

Pasak jų, užsienio šalių patirtis rodo, kad kai kuriose valstybėse (Lenkijoje, Estijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Prancūzijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kt.) yra minima Senelių diena, skirta seneliams pagerbti bei ryšiams tarp kartų puoselėti.

Šiuo metu Atmintinų dienų įstatyme nėra numatytos dienos seneliams pagerbti.