Pasak ministro, pradžioje tarp kriterijų skirstant 9 mln. eurų, buvo ir renovuotinų patalpų plotas bei studentų skaičius.

„Bet Vyriausybės sprendimas buvo, kad visgi turime skatinti tas aukštąsias mokyklas, kurios atsižvelgia į Vyriausybės vykdomą politiką, orientuotą į kokybę. Vienas iš tokių kriterijų svarbiausių buvo ir spaudimas ta linkme, kad laikytis minimalių reikalavimų priimant į aukštąjį mokslą, į valstybės finansuojamas vietas, kartu siūlant suvienodinti tuos reikalavimus ir tiems studentams, kurie stoja ir į valstybės nefinansuojamas vietas“, – teigė A. Monkevičius.

„Jis padarytas pirminis, politinis toks reikalavimas. Kiti reikalavimai išliko tie patys ir pagal tai tos lėšos ir buvo paskirstytos. Bet visiškai pritariu, kad galėčiau kalbėti apie tai, kad ieškoti dar būdų aukštosioms mokyloms bendrabučius toliau tvarkyti, renovuoti“, – tvirtino ministras.

Švietimo ir mokslo komiteto narys Gintaras Steponavičius atkreipė dėmesį, kad kriterijus, pagal kurį atmestos paraiškos, t.y. minimalaus balo slenksčio nesilaikymas praėjusių metų priėmime į visas studijas, nėra teisėtas, kadangi mokykloms nėra prievolės laikytis minimalaus balo priimant studentus į valstybės nefinansuojamas vietas.

„Ministre, aišku, kad reakcija aukštųjų mokyklų bus aštri“, – pabrėžė G. Steponavičius.

Anot jo, prieš kelias dienas pakoreguotame įsakyme ministras „eliminavo didesnę dalį aukštųjų mokyklų – Lietuvos kolegijas ir dalį universitetų“ iš galinčiųjų siekti tokios paramos.