Su tokiu prašymu jie kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Raimundą Karoblį, Lietuvos kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą Dainių Pašvenską ir Lietuvos šaulių sąjungos vadą Gintarą Koryzną.

„Pandemijos metu ypač išryškėjo visuomenės pilietiškumo ir savanorystės reikšmė. Pasiryžusiems stiprinti mūsų valstybės gynybinę galią ir asmeninėmis lėšomis – įsigyjant ginklus šaulio ar kario savanorio tarnybai, turi būti sudarytos sąlygos tai daryti nepermokant. Ginklus nupirkus centralizuotai ir sudarius galimybes juos išsipirkti kariams, kariams savanoriams ir šauliams už tokią kainą, už kokią jie buvo įsigyti, valstybės gynybiniai pajėgumai būtų stiprinami pilietiškų asmenų iniciatyva be papildomo valstybės lėšų poreikio“, – tikina kreipimąsi pasirašęs Paulius Saudargas.

Šiuo metu šauliai, ne jaunesni kaip 18 metų, ir kariai savanoriai ar kito aktyviojo rezervo kariai, išlaikę reikiamus egzaminus ir gavę leidimą turėti ginklą, gali asmeninėmis lėšomis įsigyti šaulio ar kario savanorio tarnybai B ir C kategorijų ginklus, jų šaudmenis ir taip prisidėti prie valstybės gynybinės galios stiprinimo. Pasak kreipimąsi pasirašiusių Seimo narių, centralizuotas ginklų pirkimas leistų pasiekti masto ekonomiją ir ginklus įsigyti už mažesnę kainą, nei kad juos kiekvienas pirktų asmeninėmis lėšomis individualiai.

„Galimybė įsigyti ginklus už asmenines lėšas leidžia ne tik taupyti valstybės biudžeto lėšas, bet ir didina pasirengimą greitai reaguoti į iškylančius iššūkius, kai reakcijos laikas tampa labai svarbiu veiksniu, atgrasančiu potencialų agresorių nuo karinės jėgos naudojimo mūsų šalies teritorijoje“, – teigia Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.

Pasak Audroniaus Ažubalio, „privalu išnaudoti kiekvieną galimybę, kad stiprėtų organizuota gynybinė valstybės piliečių galia“.

Kreipimosi iniciatoriai L. Kasčiūnas, P. Saudargas yra Seimo Laikinosios Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos paramos grupės nariai, A. Ažubalis – šios grupės pirmininkas.