Antradienį už nutarimo projektą, siūlantį patvirtinti šią tarybą po pateikimo balsavo 56 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 11 parlamentarų.

Nacionalinėje šeimos taryboje turėtų dirbti 15 narių. Ji pradės veiklą, kai nutarimo projektui dėl tarybos sudėties patvirtinimo bus pritarta parlamente.

Seimo nariui liberalui Eugenijui Gentvilui nepatinka tai, kad Nacionalinėje šeimos taryboje dirbs 14 moterų ir vienas vyras.

„Tai akivaizdi diskriminacija. Jeigu tokia sudėtis liks ir priėmimo stadijoje, kreipsiuos į lygių galimybių kontrolierių, kurio prašysiu išsiaiškinti, ar Nacionalinės šeimos tarybos sudaryme nėra diskriminacijos lyties požiūriu“, – Seime sakė E. Gentvilas.

Beje, į Nacionalinę šeimos tarybą siūlomas vienintelis vyras – Vytis Turonis – VšĮ Laisvos visuomenės instituto teikimu.

15 kandidatų į šią tarybą išrinko Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK).

Iki nuolatinio tarybos pirmininko paskyrimo siūloma pavesti laikinai tarybos pirmininko pareigas eiti Ramunei Jurkuvienei.

Šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimai. Jais sudarytas teisinis pagrindas Nacionalinei šeimos tarybai, kaip biudžetinei įstaigai, įsteigti.

Ši taryba yra Seimui atskaitinga šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo vertinimo patariamoji institucija, sudaroma ketverių metų kadencijai.

Tarybą sudarys 15 narių: penki savivaldybių šeimų tarybų atstovai, trys mokslo ir studijų institucijų atstovai, tyrinėjantys šeimos politikos klausimus, septyni šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų atstovai.