„Ar turi teisę tarpmiestiniuose autobusuose keleiviai neleisti sėstis šalia kitam, tvarkingai užsidėjusiam kaukę keleiviui, motyvuodami, kad „karantino niekas neatšaukė ir reikia sėdėti per metrą nuo nepažįstamų“? Galbūt vairuotojas privalo kaskart atsiklausti, ar gali parduoti bilietą į vietą šalia kito žmogaus?“, – tokio moters klausimo sulaukė „Delfi“ redakcija.

Ji papasakojo, kad gegužės 23 d. tarpmiestinio autobuso vairuotojas, sustojęs paimti žmonių tarpinėje stotelėje, kaip dabar įprasta, bilietus pardavė esamoms laisvoms sėdimoms vietoms, tačiau į dvi iš jų nebuvo galima atsisėsti dėl kitų keleivių sukelto skandalo.

„Stotelėje autobusai stoja kas pusantros valandos ir dar rečiau, tad tai nėra tik menkas nepatogumas. O jei išvis vidury miškų, kai reisas tądien paskutinis? Koks teisės aktas reglamentuoja tarpmiestinių autobusų keleivių vežimo politiką karantino laikotarpiu, kad visiems būtų aišku, ką galima ir ko negalima daryti?“.

Konflikto liudininkė nenorėjo sudaryti problemų autobuso vairuotojui, todėl neminėjo konkretaus reiso ir įmonės. Pasak jos, vairuotojas, nežinojo, ką daryti, bartis irgi nenorėjo.

„Bet kokiu atveju, žmonių, padėtais nešuliais ginančių neapmokėtą vietą šalia savęs, tikėtina, Lietuvoje yra daugiau nei šios dvi moterys. Beje, viena iš jų sėdėjo autobuse be kaukės ir tik pasakius pastabą, ją užsidėjo“, – aiškino keleivė.

Susisiekimo ministerija nurodė, kad karantino metu keleivių vežimas vykdomas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. V-399 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą“ , kuriame nustatytos karantino režimo priemonės, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

„Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančią Sprendimo redakciją, tiksliau jos 1.3 papunktį, „vežant keleivius transporto priemonėmis keleivių sėdėjimas turi būti išdėstytas šachmatiniu būdu. Transporto priemonėse draudžiama vežti stovinčius keleivius, išskyrus keltuose ir vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose.

Keltuose ir vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose tarp stovinčių keleivių būtina išlaikyti saugų atstumą (ne mažiau kaip 1 metras). Keleivių skaičius tolimojo ir priemiestinio susisiekimo autobusuose, keleiviniuose traukiniuose turi būti per pusę mažesnis nei transporto priemonėje nustatytas sėdimų vietų skaičius.“

Taip pat atstovai akcentavo, kad Susisiekimo ministerija nėra nutarimo ir sprendimo rengėja, todėl dėl papildomų klausimų, susijusių su nutarime ar sprendime priimtais sprendimais, reikėtų kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM).