Kaip BNS informavo agentūra, įvertinus viešosios įstaigos pateiktus dokumentus, kaip įgyvendinamo projekto veiklos, patalpos ir įsigyta įranga yra atskirti nuo tuo pačiu adresu veikiančios uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos hospisas“ veiklų, patalpų ir įrangos, galimo pažeidimo požymių nenustatyta.

„Siekiant įsitikinti projekto vykdytojo pateiktos informacijos teisingumu, pasibaigus dėl COVID-19 viruso plitimo paskelbtai ekstremaliai padėčiai, bus atliekama projekto patikra vietoje“, – teigiama atsakyme.

Į Europos socialinio fondo agentūrą kreipėsi Klaipėdos miesto savivaldybė, skirianti dalį lėšų šio projekto vykdymui.

Pasak savivaldybės, projekto mokėjimo prašymų kopijose bei ataskaitose, pateiktose Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, matyti, kad projekto vykdytojas iš projekto lėšų turi teikti laikino atokvėpio paslaugas Klaipėdos miesto tikslinės teritorijos gyventojams ir tuo tikslu įsigijo 22 lovas. Iš dalies yra finansuojamos patalpų nuomos, patalpų išlaikymo, specialaus transporto, savanorių parengimo ir kt. išlaidos.

Savivaldybė prašė nustatyti, ar skiriamas finansavimas naudojamas tik įstaigos, kuriai yra skirtas, ir tik projekte numatytoms veikloms vykdyti.

Savivaldybės duomenimis, sutartis su „Paliatyvios pagalbos ir šeimos medicinos centru“ dėl projekto kofinansavio sudaryta 2018 metų gruodį, jo trukmė – iki 2021 metų liepos. Iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto projektui numatyta skirti 22,4 tūkst. eurų (18,76 proc. bendros projekto vertės), dalis lėšų išmokėta.

Pasak savivaldybės, sutartis sudaryta po to, kai viešoji įstaiga laimėjo projektų atranką.

Šios įstaigos veikla susidomėta jai tapus koronavirusinės infekcijos židiniu ir užsikrėtus per trisdešimt jos pacientų. Tuomet įstaigą patikrinęs Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nustatė, kad adresu, kur įsikūręs hospisas, veikia dvi įstaigos: UAB „Klaipėdos hospisas“ bei viešoji įstaiga „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, higienos pasą turi tik pastaroji ir ta – tik vieno paciento slaugymui.

Dėl galimo kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo, piktnaudžiavimo ir neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla Klaipėdos hospise atliekamas ikiteisminis tyrimas.