„Policijos pareigūnas Aurimas Laužikas, kaip savo srities profesionalas, turėjo suprasti ir suvokti, kad peršovus padangą automobilis gali tapti nevaldomas, išvažiuoti iš savo važiavimo juostos ir sukelti sunkias pasekmes“, – pareiškė pustrečių metų laisvės atėmimo bausme nuteistas D. Gedgaudas.

Jis kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT), prašydamas panaikinti dar praėjusiais metais paskelbtus Panevėžio apygardos ir Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžius, kuriais palangiškis buvo pripažintas kaltu dėl trims žmonėms per avariją sunkiai sutrikdytos sveikatos ir nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo. Realia laisvės atėmimo bausme nuteistas vyras įsitikinęs, kad jis nepagrįstai buvo pripažintas kaltu – vyras prašė bylą grąžinti iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, kuris, jo manymu, ir turėjo paskelbti išteisinamąjį nuosprendį.

Tačiau galutinius ir neskundžiamus sprendimus priimantis kasacinis teismas konstatavo, kad D. Gedgaugui iškelta baudžiamoji byla išsamiai buvo išnagrinėta žemesnių instancijų teismuose, jie nepadarė esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, be to, pagal byloje nustatytas aplinkybes teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

„Tai, kad žemesnių instancijų teismai padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokius sprendimus, nei tikėjosi kasatorius, savaime nereiškia, jog buvo padaryti kasaciniame skunde nurodyti esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai – neišsamiai ir netinkamai išnagrinėtos bylos aplinkybės“, – atmesdami skundą nurodė LAT teisėjai.

Jie pažymėjo, kad D. Gedgaudui be laisvės atėmimo bausmės taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas naudotis specialiąja teise vairuoti transporto priemones trejiems metams.

Palangiškis buvo nuteistas dėl eismo įvykio, nutikusio dar 2018 m. vasario 5 d.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad tądien D. Gedgaudas automobiliu BMW 730 iš Estijos atvyko į Lietuvą – čia jis iš nenustatyto asmens įgijo pavogtą 9 tūkst. eurų vertės automobilį. Apie 10 val. vyro vairuojamą automobilį pastebėjo policijos pareigūnai – jiems buvo pranešta, kad galimai pavogta transporto priemonė įvažiavo į Lietuvą. Prie Panevėžio aplinkelio pastebėję BMW, pareigūnai nutarė jį sustabdyti, tačiau vairuotojas nepakluso reikalavimams – padidinęs greitį bandė pasprukti.

Policijos patrulių ekipažas ėmė bėglį persekioti, o šis nereagavo nei į garsinius signalus, nei į įjungtus švyturėlius, nei į reikalavimą sustoti. Tuomet vienas policijos pareigūnų peršovė BMW padangą. Tai vis tiek neprivertė bėglio sustoti, dideliu greičiu prakiurdyta padanga lekiantis automobilis aplinkkelyje išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiu automobiliu „Nissan Primera“ bei paskui pastarąjį važiavusiu vilkiku MAN.

Avarijos metu buvo sunkiai sužaloti automobiliu „Nissan Primera“ važiavę trys Ukrainos Respublikos piliečiai. Į Lietuvą pirkti automobilių atvykę ukrainiečiai po avarijos patirtus sužalojimus turėjo ilgai gydytis ligoninėje.

Iššovė net 14 šūvių

Persekiojant D. Gedgaudo vairuojamą automobilį policijos pareigūnas A. Laužikas iš viso iššovė net 14 šūvių – patrulių teigimu, BMW vairuotojas kelyje kėlė didelį pavojų: ne kartą buvo išvažiavęs į priešingą eismo juostą, kirto ištisines horizontaliojo ženklinimo linijas, pavojingai lenkė važiuojančius automobilius, jo vairuojamo automobilio greitis vietomis siekė net apie 200 km/val.

„Avarija įvyko, kai D. Gedgaudas tyčia pažeidė Kelių eismo taisykles, jis nepakluso teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams ir nestojo, važiavo beveik tris kartus viršydamas jam, kaip neturinčiam 2 metų vairavimo stažo, leistiną greitį neatsižvelgdamas į važiavimo bei meteorologines sąlygas“, – teigė Panevėžio apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis.

Foto: Sekundė.lt

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas D. Gedgaudas tik iš dalies pripažino jam pateiktus kaltinimus – jis tikino nežinojęs, kad automobilis BMW buvo vogtas.

Vyras pasakojo, kad Naujųjų metų išvakarėse susipažino su vyru, kuris užsiima automobilių prekyba – juos perka užsienyje, o Lietuvoje parduoda.

„Tuo metu ieškojau darbo, todėl paklausiau dėl galimybės dirbti kartu“, – sakė D. Gedgaudas. Ir netrukus iš nepažįstamojo sulaukė pasiūlymo – parvaryti BMW iš Estijos.

Į Estiją D. Gedgaudas vyko su kitu nepažįstamuoju. O kai nuvyko, iš jo gavo mobiliojo ryšio telefoną, GPS imtuvą ir 80 Eur kurui, aikštelėje buvo parodytas BMW, kurio vairuotojo pusės priekinės durelės buvo išlaužtos.

„Man pasakė, kad parašyčiau telefone įvestam numeriui SMS pranešimą, kai įvažiuosiu į Lietuvą“, – teisme kalbėjo D. Gedgaudas.

Jis sakė, kad pirmoje pasitaikiusioje degalinėje užsipylė degalų ir išvažiavo į Lietuvą.

„Kai įvažiavau į Lietuvą, pastebėjau iš paskos važiuojantį policijos automobilį su įjungtais švyturėliais – pristabddžiau ir pasitraukiau arčiau kelkraščio, bet policijos automobilis taip pat pristabdė, – supratau, kad tai mane stabdo, – kalbėjo D. Gedgaudas. – Kadangi kelionės metu buvau viršijęs greitį, pagalvojau, kad man, neturinčiam reikiamo stažo vairuotojui, gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas, todėl padidinau greitį, aplenkiau priekyje važiavusį automobilį. Po to – dar vieną automobilį, bet tik tuomet, kai iš priekio nebuvo atvažiuojančių automobilių. Kitus automobilius aplenkiau išvažiuodamas į priešpriešinę juostą ir vėl grįždamas į savo juostą.

Toliau važiuojant prisivijau spūstyje važiuojančius automobilius – lėtai judėjo vilkikai, kiti automobiliai. Supratęs, kad niekur nepabėgsiu, pradėjau stabdyti automobilį, bet tuomet pasigirdo šūviai – policijos pareigūnai pradėjo šaudyti. Labai išsigandau, kad į mane gali pataikyti, todėl dar labiau padidinau greitį. Automobilių man nereikėjo aplenkinėti, nes išgirdę policijos garso signalus, vairuotojai juos patraukė į kelkraščius. Kai priartėjau prie vilkikų, policijos pareigūnai iššovė dar kelis šūvius. Priekyje pamačiau kitą policijos automobilį, bet laisvai pro jį pravažiavau, o paskui turėjau važiuoti žiedu – vos tik jį pravažiavau policijos pareigūnas vėl šovė. Iš karto po šio šūvio automobilį metė į priešpriešinę eismo juostą – nebuvo galimybės nei jį suvaldyti, nei stabdyti.“

Tada ir įvyko susidūrimas su lengvuoju automobiliu, o po to – ir vilkiku.

Išsigando, kad gali nušauti

D. Gedgaudas neigė, kad važiavo net 200 km/val. greičiu – esą tokį greitį galėjo išvystyti policijos automobilis, bandydamas jį prisivyti: „Pareigūnams buvo susiklosčiusi nepalanki situacija, nes man aplenkus kokį nors automobilį, jis grįždavo į savo eismo juostą, o pareigūnams lenkti kliudydavo iš priekio važiuojantis automobilis. Per tą laiką, kol pareigūnai laukdavo iki sudaręs kliūtį automobilis pasitrauks, aš nutoldavau, todėl gali būti, kad policijos pareigūnai besivydami mano vairuojamą BMW pasiekdavo apie 200 km/ val. greitį.“

„Bėgdamas nuo pareigūnų neturėjau jokio plano – pradžioje tikėjausi, kad pasprukęs neprarasiu vairuotojo pažymėjimo, o vėliau – bijojau, kad policijos pareigūnai manęs nenušautų“, – aiškino D. Gedgaudas.

Jis tikino, kad negirdėjo policijos pareigūnų nurodymo sustabdyti vairuojamą automobilį.

„Kelionės metu vairuotojo pusės langas nebuvo uždarytas, nes aš nemokėjau išjungti automobilio salono šildymo, o per atidarytą langą sklido triukšmas, todėl nesigirdėjo pareigūnų nurodymo sustoti“, – BMW vairuotojas taip pat negalėjo patvirtinti, kad būtų girdėjęs pareigūno iššautus 14 šūvių.

„Jaučiu atsakomybę dėl sukeltos avarijos, sužaloti žmonių nenorėjau, tačiau dėl avarijos kaltas ne aš vienas, kalti ir pareigūnai, kurie peršovė padangą“, – aiškino jis.

Pasak D. Gedgaudo, Policijos įstatyme nustatyta, kad pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą sulaikydamas transporto priemonę vairuojantį asmenį, kuris savo veiksmais kelia neišvengiamą pavojų pareigūno arba kito asmens gyvybei.

„Patrulis A. Laužikas priėmė sprendimą panaudoti šaunamąjį ginklą negavęs Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojo leidimo, t. y. savavališkai, taip pažeisdamas Policijos patrulių veiklos instrukcijos nuostatas, – palangiškio teigimu, pareigūnas prašė budėtojo leidimo panaudoti ginklą, tačiau, jo negavęs, vis tiek savavališkai šaudė. – Policijos patrulis yra operatyviai pavaldus budėtojui ir privalo vadovautis jo nurodymais. Budėtojas nebuvo davęs nurodymo nedelsiant mane sulaikyti ar sulaikymui naudoti šaunamąjį ginklą, todėl A. Laužiko ginklo panaudojimas ir beatodairiškas šaudymas intensyvaus eismo sąlygomis turi būti laikytinas neteisėtais. Policijos pareigūnas, kaip savo srities profesionalas, turėjo suprasti ir suvokti, kad peršovus padangą automobilis gali tapti nevaldomas, išvažiuoti iš savo važiavimo juostos ir sukelti sunkias pasekmes.“

Pasak jo, specialistas, tyręs avarijos priežastis, nurodė, kad policijos pareigūnui peršovus BMW kairės pusės galinio rato padangą dėl staigios dehermetizacijos automobilis prarado tiesioginį stabilumą važiavimo kryptimi ir dėl to išvažiavęs į priešingą eismo juostą susidūrė su automobiliu „Nissan Primera“.

„Specialistas teigė, kad padangos peršovimas turėjo didelę reikšmę automobilio valdymui, nes įvyko dehermetizacija, vairuotojas neteko stabilaus judesio, nesuvaldė automobilio – automobilio padangos peršovimas buvo pagrindinė priežastis automobiliui prarasti stabilumą“, – baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vyras pažymėjo, kad eismo įvykis kilo ne dėl greičio viršijimo ar kitų KET pažeidimų

D. Gedgaudas taip pat pažymėjo, kad niekaip nėra susijęs su BMW vagyste Taline – esą Estijos pareigūnai nutraukė baudžiamąją bylą.

Patrulis: reikėjo šauti, nes galėjo sukelti baisią avariją

Tuo metu policijos pareigūnas A. Laužikas teisme pasakojo, kad D. Gedgaudo vairuojamas BMW skriejo itin dideliu greičiu: „Mūsų automobilis išvystė apie 200 km/val. greitį, tačiau BMW automobilis važiavo dar greičiau“.

„Automobilis pavojingai manevravo, kėlė pavojų, specialios priemonės – „Ežio“ panaudoti nebuvo galimybės, todėl nusprendėme, kad reikia panaudoti ginklą, – sakė patrulis. – Dėl ginklo panaudojimo teiravausi budėtojo, tačiau dėl ryšio atsakymo nesupratau, o sąlygos panaudoti šaunamąjį ginklą tuo metu buvo geros, nes nebuvo kitų priešais atvažiuojančių transporto priemonių. Su kolega nutarėme, kad jeigu BMW ir toliau važiuos dideliu greičiu, gali įvykti eismo įvykis.“

Ir į orą, ir į sprunkančio automobilio padangas šaudęs pareigūnas sakė, kad po kelių šūvių nebuvo įsitikinęs, ar pataikė, nes BMW ir toliau važiavo apie 140–160 km/ val. greičiu.

„Šoviau dar 5 kartus ir važiuodami iš paskos pastebėjome, kad kairė padanga bliukšta, greitis mažėja, tačiau BMW vairuotojas, nors jį kelis kartus ir sumėtė, vis tiek važiavo toliau, o nuvažiavus dar apie 2–3 km, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su priešais atvažiuojančiais automobiliais“, – teigė pareigūnas.

Foto: Sekundė.lt

Dėl policijos pareigūno panaudoto tarnybinio ginklo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau vėliau Panevėžio apygardos prokuratūra jį nutraukė, konstatuodama, kad patrulis A. Laužikas nepadarė nusikalstamos veikos. Šį nutarimą D. Gedgaudas skundė net teismui, bet jo skundai buvo atmesti – kiekvienas pareigūnas atsako už savo veiksmus ir pats priima sprendimus asmeniškai pagal tuo metu esančią situaciją.

„Vertinant policijos pareigūno A. Laužiko veiksmus ir peršautos padangos įtaką eismo įvykiui bei jo pasekmėms kilti, pažymėtina, kad D. Gedgaudas nepakluso policijos reikalavimui sustabdyti vairuojamą transporto priemonę, bėgo nuo policijos pareigūnų, žymiai viršydamas leistiną greitį, pavojingai manevruodamas, nepakluso reikalavimui sustoti po perspėjimo šūvių, kuriuos aiškiai girdėjo, – pažymėjo prokurorai. – Šios aplinkybės patvirtina, kad D. Gedgaudas suvokė, kad gali būti peršautos jo vairuojamo automobilio padangos, o jis, važiuodamas dideliu greičiu, gali nesuvaldyti automobilio.“

Anot prokurorų, ekspertas patvirtino, kad važiuojant nedideliu greičiu tokį automobilį galima suvaldyti. „Pažeidęs KET reikalavimus, D. Gedgaudas sukėlė eismo įvykį, dėl kurio kilo sunkios pasekmės“, – teigė jie.

Tokiai pozicijai pritarė ir LAT teisėjai: „Policijos pareigūnų veiksmai (šūviai į automobilio padangą) buvo techninė priežastis, dėl kurios pasikeitus oro slėgiui padangoje automobilis prarado stabilumą, tačiau būtent nuteistojo veiksmai, kai jis vairavo automobilį dideliu, viršijančiu leistiną, greičiu, atsiradus techninei priežasčiai, nesugebėjo suvaldyti stabilumą praradusio automobilio, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitomis transporto priemonėmis, yra priežastiniu ryšiu susiję su kilusiais padariniais – sunkiu trijų žmonių, važiavusių transporto priemone, sveikatos sutrikdymu.“